Warsaw Humanitarian Expo

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zwraca z uprzejmą prośbą o przekazanie  członkom Państwa organizacji informacji  o targach Warsaw Humanitarian Expo,  z uprzejmą prośbą o zainteresowanie i wzięcie ew. udziału w tych Targach.

Targi Warsaw Humanitarian Expo odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

Targi te są poświęcone pomocy humanitarnej oraz związanemu z tym biznesowi.

Ważną ich częścią będzie również Warsaw  Procurement Forum, na którym przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych będą opowiadać o swoich procedurach zakupowych.

Impreza jest współorganizowana przez Ministerstw Spraw Zagranicznych.

Dodatkowo Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii będzie miało na tych Targach swoje stoisko, dlatego też uprzejmie prosimy o promocję tej imprezy również na spotkaniach z przedsiębiorcami.

DPH MPiT posiada dodatkowe broszury reklamujące to wydarzenie.

Zainteresowanych prosimy o ew. kontakt w DPH MPiT:  Patryk.Popczyk@mpit.gov.pl oraz Piotr.Krawczyk@mpit.gov.pl

Link do strony targów: https://humanitarianexpo.com/

Załączniki