VIII Europejski Kongres Finansowy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest patronem VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2018 r w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.

W Europejskim Kongresie Finansowym uczestniczy co roku ponad 1000 przedstawicieli krajowej i europejskiej administracji, biznesu, świata akademickiego, mediów oraz polityków. Debaty kongresowe cechuje otwartość i niezależność. Co roku społeczność kongresowa wypracowuje i przedstawia nielobbystyczne Rekomendacje służące jakości rządzenia, z których wiele zostało zrealizowanych poprzez wprowadzone rozwiązania legislacyjne.

Zapraszamy do udziału w debatach i dyskusjach, które toczyć się będą głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

* Innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji finansowych i ryzyko systemowe

* Biznes i ryzyko na rynku bankowym

* Finansowe uwarunkowania zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego

* Rozwój rynku kapitałowego

* Restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie.

Program Kongresu i wydarzeń towarzyszących na tej stronie: www.efcongress.com