VI Forum Współpracy Edukacji i Biznesu - EDUMIXER już w październiku na Uniwersytecie Warszawskim!

Już po raz szósty o współpracy nauki z biznesem rozmawiać będą podczas EDUMIXERA eksperci: reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych. Tematem przewodnim konferencji będzie „Bezpieczeństwo w teleinformatyce. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”.

Tegoroczna edycja to trzy dni dyskusji o wyzwaniach kompetencyjnych, których efektem będzie stworzenie modelu współpracy środowiska naukowego z firmami technologicznymi.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy  przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Finalnym efektem będą rekomendacje konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 października 2022 r. w budynku B, w Auli Rady Wydziału, w sali B205 Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Zarządzania, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie.

Harmonogram:

We wtorek, 18 października uczestnicy dowiedzą się:

  • o budowaniu bezpieczeństwa w informatyce – kluczowe obszary dla edukacji, rynku pracy i biznesu;
  • o finansowaniu rozwoju kompetencji w obliczu nowej unijnej perspektywy finanasowej i funduszu odbudowy;
  • o aktualnych inicjatywach w Polsce i Unii Europejskiej oraz stanie prawnym zagadnień bezpieczeństwa.

W środę, 19 października rozmowy będą dotyczyć bezpieczeństwa w komunikacji elektronicznej, m. in.:

  • wyzwań, jakie stawiają nowe technologie przed biznesem w obszarze telekomunikacji;
  • usług telekomunikacyjnych w obliczu sytuacji kryzysowych;
  • bezpieczeństwa informacji i dezinformacji;
  • sposobów zarządzania ryzykiem w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

W czwartek, 20 października odbędą się warsztaty, w trakcie których:

  • omówione zostaną kwestie obowiązków związanych z Krajowym Systemem Bezpieczeństwa;
  • przedstawione zostaną nowe obowiązki przedsiębiorców związane z Digital Services Act (DSA) i Digital Markets Act (DMA) oraz ich wpływ na nowe potrzebne kompetencje.

Rejestracja


Więcej informacji dostępnych na www.edumixer.pl