Uwagi w konsultacjach publicznych do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu "Konstytucja Biznesu"

Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju w konsultacjach publicznych Uwagi do projektów ustaw wchodzących w skład pakietu „Konstytucja Biznesu":

  • do projektu ustawy Prawo przedsiębiorców
  • do projektu ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców
  • do projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców

Odnosząc się do konsultowanych publicznie czterech projektów ustaw składających się na pakiet „Konstytucja Biznesu", Izba  w pierwszej kolejności podkreśliła pełne poparcie dla intencji i podstawowych założeń, jakie przyświecają Ministerstwu Rozwoju podczas prac legislacyjnych, w szczególności w zakresie ustawowego uregulowania „praw przedsiębiorców" w postaci zasad prawnych, które będą miały wpływ na wykładnię i praktyczne stosowanie wszystkich przepisów prawa odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Projekty ustaw składające się na „Konstytucję Biznesu", a w szczególności projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, są unikatowym przedsięwzięciem legislacyjnym, które może pomóc w odblokowaniu potencjału polskiej przedsiębiorczości i polskiej gospodarki, nie tylko zmieniając prawne otoczenie biznesu i relacje z organami władzy publicznej, ale również (a być może przede wszystkim) pomagając w mentalnej zmianie postrzegania przedsiębiorcy i przedsiębiorczości. Projektowane rozwiązania należy traktować, jako pierwszy, bardzo pożądany krok w kierunku zerwania z gospodarczo i społecznie bardzo szkodliwym stereotypem stawiającym przedsiębiorczość i przedsiębiorców w opozycji do organów i instytucji państwa.

Najbliższe wydarzenia