Umiejętności cyfrowe 2019.pl

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na coroczną konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym.

Termin: 5 grudnia  2019, godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: NASK, Warszawa, ul. Kolska 12

Celem konferencji jest przyjrzenie się prowadzonym i planowanym działaniom  mającym na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Podczas spotkania nastąpi przegląd stopnia realizacji recept z 2018  roku oraz sformułowane zostaną rekomendacje na rok 2020. Konferencja będzie okazją do refleksji nad przyczynami ciągle bardzo niskiego poziomu umiejętności cyfrowych w Polsce. Podczas konferencji nastąpi prezentacja założeń Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do roku 2030. przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wystąpienie otwierające wygłosi Dyrektor NASK – PIB  dr hab. inż. Jacek Leśkow.

Konferencja zostanie zakończona przedstawieniem Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce w 2018/2019 roku.

Prosimy o rejestrację on-line do dnia 4 grudnia 2019

REJESTRACJA