Szkolenia: Rynek energii i zmiany, Umowy PPA

Serdecznie zapraszamy na szkolenia:
1. Rynek energii elektrycznej w 2020 r. – kierunki projektowanych i koniecznych zmian funkcjonowania rynku
, które prowadzi w całości Pan dr Zdzisław Muras (4 lutego 2020r. w Katowicach i 28 lutego 2020r. w Warszawie)
2. Jak sprzedawać energie z OZE bezpośrednio do odbiorców przemysłowych, które prowadzi Pan Grzegorz Skarzyński oraz Pan Przemysław Kałek (22 stycznia 2020r. w Katowicach; 7 lutego 2020r. w Warszawie; 26 lutego 2020r. w Poznaniu)

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ:

Szkolenie
Rynek energii elektrycznej w 2020 r. – kierunki projektowanych i koniecznych zmian funkcjonowania rynku

4 lutego 2020r., Katowice (Hotel Monopol 5*, ul. Dworcowa 5)
28 lutego 2020r., Warszawa (Golden Floor, ul. Sienna 39)


PROGRAM
9.00-9.15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.15-10.00 Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:

A. Ustawy:
- Prawo energetyczne oraz projekt noweli z 27.09.2019 r.
- Ustawa o OZE,
- ADR – zmiany w pozasądowym rozstrzyganiu sporów,
- Ustawa o elektromobilności.
B. Rozporządzenia.
10.00-10.30 Kierunki zmian  krajowego rynku energii elektrycznej – dyrektywy pakietu zimowego – elektroenergetyczna 2019/944 oraz OZE 2018/2001.
10.30-11.15 Przyłączanie do sieci dziś i kierunki zmian:

A. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
B. Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,
C. Nowy zakres rozstrzygania sporów  - ingerencja w umowy z urzędu
11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.30 Koncesja – zmiany w zakresie wejścia na rynek:

A. Zmiany w zakresie koncesjonowania,
B. Zasady ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,
C. Zmiany w zakresie obowiązku kontynuacji działalności.
12.30-13.30 Struktura i podstawowe podmioty rynku cz.1:
A. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
- zmiany zadań i funkcji OSP i OSD  w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii,
- zamknięte systemy dystrybucyjne,
- zmiany w zakresie IRiESP/D,
- zmiany w obszarze planowania rozwoju.
13.30-14.15 Lunch
14.15-16.15 Struktura i podstawowe podmioty rynku cz.2:

B. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
- zmiany zadań i funkcji OSP i OSD  w tym OSDn w związku z utworzeniem centralnej informacji o rynku energii,
- zamknięte systemy dystrybucyjne,
- zmiany w zakresie IRiESP/D,
- zmiany w obszarze planowania rozwoju.
C. Podstawowe założenia funkcjonowania systemu pomiarowego i centralnego systemu informacji rynku energii:
- harmonogram instalacji liczników zdalnego odczytu,
- operator informacji rynku energii – nowy podmiot na rynku?,
- centralny system informacji o rynku energii – jak ma działać?.
D. Sprzedawca i Odbiorca/Prosument na rynku energii elektrycznej – nowe zadania
i uprawnienia:
- ochrona regulacyjna odbiorcy – obowiązki publicznoprawne przedsiębiorstw energetycznych,
- obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii, 
- POBH a centralny system informacji o rynku energii,
- współadministratorzy informacji rynku energii,
- obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku – zakres obciążenia „energią w kolorach” (OZE, CHP, efektywność energetyczna),
- 100% obligo sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę,
- sprzedawca awaryjny – najnowsze orzecznictwo.
E. Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej - kierunki zmian.
F. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.
G. Koordynator do spraw negocjacji.
H. Zmiany w zakresie elektromobilności.
16.15-16.30 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym

Prowadzący: Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły Katowice:https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/644-szkolenie-rynek-energii-elektrycznej-w-2020-r-kierunki-projektowanych-i-koniecznych-zmian-funkcjonowania-rynku-katowice

Szczegóły Warszawa: https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/645-szkolenie-rynek-energii-elektrycznej-w-2020-r-kierunki-projektowanych-i-koniecznych-zmian-funkcjonowania-rynku-warszawa

***************************************************************************************************************

Szkolenie i warsztaty praktyczne
JAK SPRZEDAWAĆ ENERGIĘ Z OZE BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCÓW PRZEMYSŁOWYCH

22 stycznia 2020r., Katowice
7 lutego 2020r., Warszawa
26 lutego 2020r., Poznań


PROGRAM
9.00-9.30 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.30-9.45 Rynek energii - podstawowe pojęcia oraz podział ryzyk pomiędzy wytwórcę i odbiorcę energii
9.45-10.20 Jak odbiorca przemysłowy kupuje energię

- zakup od spółek obrotu
- samodzielny zakup energii od wytwórców
- samodzielny zakup energii na giełdzie energii
- warianty mieszane
- bilansowanie i inne koszty związane z zakupem energii   
- składniki finalnej ceny zakupywanej energii elektrycznej
- relacja z operatorami systemu
- koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
10.20-11.00 Jak wytwórca OZE sprzedaje energię
- składniki finalnego przychodu ze sprzedaży energii
- systemy wsparcia OZE a sprzedaż do odbiorców
- koszt realizacji obowiązków związanych z umorzeniem różnego rodzaju świadectw pochodzenia
- relacje z operatorami systemu
11.00-11.30 Niedopasowanie produkcji energii z OZE do potrzeb odbiorcy - wpływ na koszt energii/przychód ze sprzedaży energii
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-12.15 Wymogi regulacyjne sprzedaży energii do odbiorcy przemysłowego

- rodzaje wsparcia dla odbiorcy przemysłowego i warunki korzystania z takiego wsparcia
- wsparcie dla odbiorcy przemysłowego a cena energii i koszty związane z jej dostawą -
- obowiązki sprzedawcy i odbiorcy przemysłowego
12.15-12.45 Struktura kontraktowa sprzedaży bezpośredniej do odbiorcy przemysłowego
- strony umów
- przepływy fizyczne
- przepływy finansowe
- pomiary
- bilansowanie
- zakres odpowiedzialności

12.45-13.15 Rodzaje umów łączących wytwórcę OZE i odbiorcy przemysłowego

- kontrakt finansowy
- kontrakt na dostawę fizyczną
- kontrakt „behind meter”
- uwarunkowania regulacyjne poszczególnych typów kontraktów
13.15-14.00 Lunch
14.00-14.30 Jak określić cenę energii w umowie pomiędzy wytwórca OZE a odbiorcą przemysłowym

- doświadczenia z innych rynków
- rola krzywych cenowych
- benchmarki cenowe
14.30-15.00 Strategie sprzedaży energii
- produkt baseload vs product "pay as produced"
- długość kontraktów
- aukcje a umowy pomiędzy wytwórca OZE a odbiorca przemysłowym
15.00-15.15 Przerwa na kawę
15.15-15.40  Ryzyko dostawcy/ryzyko odbiorcy energii

- wycena ryzyka
- gwarancje w umowach
- zapisy kontraktowe (siła wyższa, ograniczenia sieciowe, zmiany regulacyjne, dostawy zastępcze itp.)
15.40-16.00 Bankowalność umów pomiędzy wytwórcą OZE a odbiorcą przemysłowym
16.00-16.30 Czy bezpośrednie umowy pomiędzy wytwórcą OZE i odbiorcą przemysłowym mogą być alternatywą dla systemu aukcyjnego
16.30-16.45 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie spotkania


Prowadzący

Grzegorz Skarżyński.
Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez ostatnie blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Organizator finansowania dłużnego projektów OZE o łącznej wartości ponad 500 mln złotych. Od roku w szwajcarskim start-upie Pexapark.com. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek. Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Szczegóły Katowice:https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/619-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-katowice-3

Szczegóły Warszawa:https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/642-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-warszawa-2

Szczegóły Poznań:https://euro-con.pl/pl/wydarzenia/szkolenia/643-jak-sprzedawac-energie-z-oze-bezposrednio-do-odbiorcow-przemyslowych-poznan-3

**********************************************************************************************************

KONTAKT I REJESTRACJA:
Ewelina Walczuk EUROCON
tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82,
tel. kom. 503 123 570,
e-mail: ewelina.walczuk@euro-con.pl.

Rejestracja on-line: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

Udział 2,3 osób i więcej to zawsze dodatkowe rabaty.