Seminarium: Sektorowe ramy kwalifikacji, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Serdecznie zapraszamy na Seminarium pn. Sektorowe ramy kwalifikacji, jako jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które odbędzie się w Warszawie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 r.  w Centrum Biznesowym Ogrodowa, przy ulicy Ogrodowej 58 w Warszawie.

PROGRAM:

31 maja 2017:
10:30 – 11:00 Rejestracja uczestników                                                          
11:00 – 11:10 Otwarcie                                                                                  
11:10 – 12:40
Sesja I – Kamila Pawłowska, IBE                                                                                    
Podstawowe rozwiązania systemowe w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.   Wykład + ćwiczenie
12:40 – 13:00 Przerwa                                                                    
13:00 – 14:30
Sesja II – Andrzej Żurawski, IBE                                                                                    
Sektorowe ramy kwalifikacji – informacje ogólne. Wykład
14:30 – 15:30  Obiad                                                                  
15:30 – 16:30
Sesja III – Andrzej Żurawski, IBE                                                                                    
Doświadczenia w zakresie tworzenia sektorowych ram kwalifikacji w Polsce  i za granicą. Wykład
16:30 – 17:00 Podsumowanie pierwszego dnia seminarium

1 czerwca 2017:
8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników                                                          
9:00 – 9:30
Sesja IV  - Dominika Czajak i Kamila Pawłowska, IBE                                                                                  
Sektorowe Rady ds. Kompetencji wobec Sektorowych Ram Kwalifikacji. Wykład + dyskusja          
9:30 – 11:00
Sesja V                                                                                      
Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla IT – perspektywy rozwoju. Dyskusja panelowa
11:00 – 11:30 Przerwa                                                                      
11:30 – 13:00
Sesja VI – Dominika Czajak i Kamila Pawłowska, IBE                                                                            
Możliwości wykorzystania SRK. Warsztat
13:00 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie                                                  
13:30 – 14:30 Obiad

Zgłoszenia udziału w seminarium należy wysyłać na adres rada.sektorowa@pti.org.pl

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie!