REWOLUCJA CYFROWA – DZIŚ I JUTRO infrastruktura, usługi, użytkownicy

13-14 MAJA 2019, WARSZAWA

V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Nauka o informacji w okresie zmian

http://infolog.wdib.uw.edu.pl

Celem cyklu konferencji Nauka o informacji w okresie zmian jest monitorowanie zachodzących przemian w obszarze technologii informacyjnych, prezentacja nowych rozwiązań – projektowanych i wdrażanych w praktyce – oraz powiązanych z nimi koncepcji i metod badawczych. Konferencja jest forum dialogu i współpracy oraz wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków działających w obszarze ICT i ich zastosowań w usługach informacyjnych w różnych obszarach życia.

Organizatorzy konferencji

Konferencja jest organizowana przez: Katedrę Informatologii - Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski; Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz International Society for Knowledge Organization.

Tematyka konferencji

Wiodącym tematem tegorocznej, piątej edycji konferencji jest infrastruktura i usługi informacyjne oraz ich użytkowanie w dobie postępujących przemian, zarówno technologicznych jak i społecznych, które określa się mianem rewolucji cyfrowej. Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroki zestaw teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych narzędzi i metod działalności informacyjnej, organizacji i zarządzania informacją i wiedzą, kształtowania architektury współczesnej przestrzeni informacyjnej zarówno w różnych środowiskach działalności zawodowej jak i w ogólnym środowisku współczesnego życia społecznego,  analizy i oceny  nowych technologii wykorzystywanych w społecznym transferze informacji i wiedzy oraz ich recepcji wśród użytkowników. Planowane dyskusje dotyczyć będą m.in. następujących zagadnień:

 • rewolucja cyfrowa w biznesie i administracji publicznej
 • zarządzanie i wykorzystanie danych masowych (Big Data) w nauce, biznesie, polityce i kulturze
 • technologie inteligentne w nowoczesnych usługach informacyjnych
 • Internet Rzeczy (IoT), Internet Usług (IoS)
 • smart cities, smart homes, smart devices
 • mobilne usługi informacyjne
 • media społecznościowe i społeczności internetowe, użytkownicy informacji
 • wizualizacja informacji
 • bezpieczeństwo informacji
 • rewolucja cyfrowa w nauce, kulturze i edukacji
 • rewolucja cyfrowa w bibliotekach, archiwach, muzeach
 • otwarta nauka, otwarte publikacje, otwarte dane
 • organizacja dostępu do danych badawczych
 • architektura informacji, zarządzanie informacją
 • polityka informacyjna
 • etyka informacyjna, ekologia informacji
 • edukacja informacyjna i medialna, nowe koncepcje kształcenia specjalistów informacji
 • społeczne i filozoficzne aspekty rozwoju nowoczesnej technologii informacyjnej i usług informacyjnych.

Języki konferencji  

Konferencja prowadzona jest w języku angielskim (sesje międzynarodowe) i w języku polskim (sesje ogólnopolskie).