PIIT: Powołano Radę Zamówień Publicznych

Ministerstwo Rozwoju

6 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyła się uroczystość powołania Członków Rady Zamówień Publicznych. Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów wręczył akty powołania 15 Członkom Rady Zamówień Publicznych.

W skład Rady został powołany Michał Rogalski - Wiceprezes PIIT.

GRATULUJEMY!

Rada Zamówień Publicznych, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, będzie wspierać Prezesa Urzędu w działaniach związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych.

Do zadań Rady należy w szczególności: wyrażanie opinii w istotnych sprawach dla systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień publicznych, opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie.

Więcej: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/powolanie-rady-zamowien-publicznych

Najbliższe wydarzenia