Porozmawiajmy o postępowaniach przetargowych – PIIT zaprasza na webinarium „Wykluczenie z postępowania przetargowego i self-cleaningu” –11 września 2019, godz. 11.00 – 12.00

Umowa o zamówienie publiczne, która została rozwiązana przed czasem, może stanowić istotny problem w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne. W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do wyeliminowania przedsiębiorcy z rynku zamówień publicznych. Z tego względu, konieczna jest bardzo ostrożna analiza oraz ocena okoliczności i skutków związanych z rozwiązaniem wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne. To właśnie tym i innym wyzwaniom dla przedsiębiorców będzie poświęcone drugie webinarium PIIT. Poprowadzi je Tomasz Michalczyk –  radca prawny, specjalizujący się w sprawach dotyczących infrastruktury, zamówień publicznych oraz partnerstw publiczno-prywatnych.

W trakcie webinarium zostaną poruszone zagadnienia:

  • Kiedy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na rozwiązanie wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne?
  • Czy kary umowne nałożone na wykonawcę w związku z kontraktem publicznym mogą stanowić podstawę wykluczenia z postępowania?
  • Jaki wpływ na udział w przetargach publicznych ma spór sądowy lub postępowanie polubowne dotyczące rozwiązanej umowy?

Dołącz do webinarium:

Przez wyszukiwarkę internetową: https://piit.clickmeeting.pl/wykluczenie-z-postepowania-przetargowego-i-selfcleaning/register

  • Przez połączenie telefoniczne:

Warszawa +48 (22) 209-2520

Warszawa +48 (22) 307-8288

Aby zobaczyć dostępne numery telefonów, kliknij w link:

PIN konferencji: 486694#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 341-829-232