forumgosp

V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

Za tydzień we czwartek 27 kwietnia 2017 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbędzie się V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Wydarzenie to organizowane jest pod patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Pawła Sałka oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Eneregtyki NSZZ "Solidarność" Kazimierza Grajcarka.

Rejestracja od godz. 08:00. Początek konferencji o godz. 09:00, zakończenie o 16:00

Uczestnictwo jest bezpłatne. Tych z Państwa, któzy jeszcze się nie zarejestrowali, zapraszamy do zgłoszenia się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO*.

Szczegółowe informacje wraz z programem znajdują się pod adresem: http://www.proinwestycje.pl/pl/v-miedzynarodowe-forum-gospodarki-niskoemisyjnej

Informacji o konferencji udziela Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, mail: sekretariat@proinwestycje.pl.

Zapraszamy serdecznie!
*Wypełnienie formularza jest warunkiem uczestnictwa w konferencji