Patronat honorowy PIIT – Międzynarodowa Olimpiada Blockchain

International Blockchain Olympiad (IBCOL) to coroczny globalny konkurs zapraszający studentów i doktorantów do proponowania rozwiązań rzeczywistych problemów z wykorzystaniem Technologii Blockchain. Olimpiada łączy kompetencje informatyczne z nowymi wyzwaniami gospodarki cyfrowej. Misją IBCOL jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i dojrzałości Technologii Blockchain poprzez współpracę z partnerami akademickimi, biznesem i regulatorami prawa. Komitety poszczególnych krajów zapewniają edukację i szkolenie w zakresie projektowania kompletnych rozwiązań Blockchain. Jest to pierwsza edycja w której biorą udział drużyny z Polski.

Krajowy etap, czyli Polish Blockchain Olympiad, koordynowany jest przez Organizację Akademicką Blockchain Society SGH. Rada Programowa i Jury się głównie z wyselekcjonowanej kadry naukowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekspertów z Azji.

Zadanie dla studentów polega na:

  • zaproponowaniu rozwiązania blockchain poza kryptowalutami
  • stworzeniu dokumentu Whitepaper
  • przygotowaniu Research Posterboard (1,2m x 1m)
  • nagraniu 12 minutowej prezentacji inwestorskiej
  • zaprezentowaniu projektu podczas panelu dyskusyjnego online (online)

Projekty zostaną ocenione na szczeblu krajowym, a najlepsze zostaną nominowane do udziału w finale międzynarodowym, gdzie będą walczyć o nagrody pieniężne oraz finansowanie projektów. Poza przedstawicielami świata naukowego, projekty ocenią również inwestorzy VC z rejonu Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej.

International Blockchain Olympiad jest idealną okazją do tego, aby swoją wiedzę pogłębić, a pomysły skonfrontować z opiniami ekspertów w tej wciąż niszowej dziedzinie.

Międzynarodowe sympozjum online odbędzie się 3-5 lipca. Jego plan to:
https://www.ibcol.org/2020EXPO/schedule.html
Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu jako słuchacze, powinny zarejestrować się za pomocą formularza:
https://www.ibcol.org/registrar/visitor-registration.html

Główne wydarzenie dla uczestników z Polski odbędzie się 10 lipca online.

Więcej szczegółów dotyczących organizatorów, nagród oraz szczegółowy terminarz Olimpiady dostępne są na stronach: https://ibcol.org/ oraz https://pl.ibcol.org/.