Kancelaria Kochański Zięba & Partners zorganizowała śniadanie podatkowe

Biurowiec BENACO Kraków

Kancelaria Kochański Zięba & Partners zorganizowała śniadanie podatkowe, podczas którego zostały omówione zmiany w zakresie cen transferowych wchodzące w życie od 2017 roku.

Śniadanie podatkowe miało charakter nieodpłatny i odbyło się 3 marca 2017 r. o godz. 10:00 w biurowcu BENACO (ul. Pilotów 2E, Kraków).

Spotkanie prowadzone było w formie porównania obecnych i nadchodzących regulacji dotyczących cen transferowych, w zakresie poniższych zagadnień:

  • definicja powiązań kapitałowych i osobowych;
  • rodzaje transakcji i zdarzeń podlegających regulacjom z zakresu cen transferowych oraz progi wartościowe, po których przekroczeniu transakcje podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • zakres obowiązków dokumentacyjnych, który uzależniony jest od przychodów lub kosztów podatnika, w tym omówienie tzw. local file, benchmark study, master file, country-by-country reporting;
  • nowe obowiązki i odpowiedzialności członków zarządu w zakresie cen transferowych;
  • przedstawienie terminów, w których należy sporządzić dokumentację cen transferowych.

Przedstawione powyżej zagadnienia zostały uzupełnione praktycznym komentarzem, uwzględniającym praktykę organów skarbowych, stanowisko i komunikaty polskiego Ministerstwa Finansów oraz kierunek zmian regulacji dotyczących cen transferowych kształtowany przez OECD.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, w której znajduje się zarys zmian regulacyjnych oraz opis praktyki cen transferowych naszej kancelarii:

https://www.kochanski.pl/wp-content/uploads/2016/08/ceny-transferowe-broszura-informacyjna.pdf

Najbliższe wydarzenia