Patronaty PIIT: Konferencja Trudne odbiory generujące roszczenia

Miło nam poinformować, że PIIT objął patronat nad konferencją „Trudne odbiory generujące roszczenia”, która odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Warszawie.

Konferencja ma na celu umożliwienie jak najszerszemu gronu Wykonawców i Zamawiających czerpania z bogatej wiedzy i doświadczenia jednostek zajmujących się na co dzień realizacją inwestycji, procedowanych na podstawie ustawy Pzp. Czym dłużej trwa, i czym bardziej skomplikowane jest dane zamówienie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w przy odbiorach pojawią się rozbieżności w zakresie oceny powinnej i faktycznej jakości realizacji umowy. Rozbieżności te mogą przerodzić się w roszczenia, zaś od roszczeń do sporu pozostaje jeden krok. Naszym zdaniem, warto promować bieżące rozwiązywanie nieporozumień, politykę nieeskalowania konfliktów oraz warto wskazywać na pozytywne i negatywne przykłady (lessons learnt), ze wskazaniem, jakie są koszty trudnych odbiorów, zarówno po stronie zamawiającego jak i wykonawców.

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych:

  • podmioty publiczne lub wydatkujące środki publiczne, które są stroną procesu inwestycyjnego (zamawiający),
  • management wykonawcy, decydujący, kiedy zgłaszać roszczenia zamawiającemu, uznać roszczenia zamawiającego za zasadne lub wszczynać spór,
  • inżynierowie, pracujący podczas realizacji zamówienia (kierownictwo / nadzór), specjaliści analizujący SIWZ, a następnie wykonujący zamówienie publiczne,
  • prawnicy, eksperci ds. zamówień publicznych, praktycy.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem: https://www.odbiorywpzp.pl/