PATRONAT: XI Polski Kongres ITS

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest patronem XI POLSKIEGO KONGRESU ITS, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Airport Hotel**** Okęcie w Warszawie. Tematyka kongresu dotyczy szerokiego zakresu rozwijania i wdrażania aktualnych rozwiązań ITS w Polsce.

Kongres ITS rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów. Z roku na rok na Kongresie przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Dlatego warto dołączyć do prestiżowego grona uczestników, prelegentów i sponsorów kongresu, aby wykorzystać unikalną szansę wymiany doświadczeń lub zaprezentowania swoich produktów podmiotom działającym w branży ITS. Kongres daje także unikatową możliwość nawiązania wartościowych kontaktów i pogłębienia współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką.

Tradycyjnie już, analiza sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań ITS doprowadziła do propozycji dwóch wiodących w 2018 roku tematów. Pierwszy z nich to rozwój współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) i wdrażanie w Polsce dostępnych rozwiązań ITS we wszystkich gałęziach transportu. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczne bardziej aktywne, niż dotąd, włączenie się środowisk i podmiotów sektora publicznego i prywatnego w działania dotyczące C-ITS. Drugi makro-temat to ocena sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu elementów ITS w gałęziach transportu w Polsce. Konieczna jest identyfikacja barier powodujących, np. ograniczony wciąż zakres wdrażania znanych od lat rozwiązań w dziedzinach takich, jak zarządzanie ruchem drogowym.

Zapraszamy do rezerwacji udziału w tym dorocznym wydarzeniu branży ITS.

Szczegóły www.pkits.pl.