Patronat: VIII Konferencja Państwo 2.0

VIII Konferencja Państwo 2.0 odbedzie się 22-23 lutego 2018 r. w Warszawie. Od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe rządowe projekty IT.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Mimo miliardowych nakładów na cyfryzację usług publicznych, według unijnego indeksu mierzącego postęp w dziedzinie cyfryzacji państw UE, Polska zajmuje 23 pozycję na 28 krajów członkowskich i to właśnie rozwój cyfrowych usług publicznych jest jednym z 2 głównych wyzwań jakie stoją przed Polską według DESI 2017.

W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

KRZYSZTOF DYKI
Wiceprezes Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

MARCIN SUCHAR
Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki

KRZYSZTOF SZUBERT
Sekretarz Stanu. Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji

PIOTR TOWAREK
Prezes Zarządu
Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o

W PROGRAMIE M.IN.:

   
  

Omówienie strategii cyfryzacji państwa do 2020 r.

 

Najważniejsze rządowe projekty IT.

 

Wyzwania technologiczne związane z transformacją usług publicznych w e-usługi.

   
  

Sesja SMART CITY: Najlepsze praktyki i inteligentne rozwiązania wspierające rozwój polskich miast.

 

Sesja ENERGETYKA: Transformacja polskiego sektora energetycznego, narzędzia wspierające bezpieczeństwo i efektywność polskiej energetyki.

 

Sesja OBRONA NARODOWA: Rola technologii w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli.

 

Sesja OCHRONA ZDROWIA: Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji Państwo 2.0 jest bezpłatny wyłącznie dla przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej, osób odpowiedzialnych za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach szefów działów IT, reprezentujących instytucje publiczne oraz przedstawicieli spółek energetycznych, przemysłu obronnego oraz placówek zdrowia (z wyłączeniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii). Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.