Patronat PIIT: XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich

Mamy przyjemność poinformować, że PIIT objęła patronatem XIX Konferencję Izby Domów Maklerskich RYNEK PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ RYNKU – RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-10 marca 2019 roku w Hotelu BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja na konferencję: 21 stycznia – 1 lutego 2019 r. poprzez stronę: www.konferencja.idm.com.pl

Zakres tematyczny Konferencji:

1. Strategia rozwoju polskiego rynku kapitałowego

2. Szanse i nowe możliwości dla uczestników rynku kapitałowego w kontekście inicjatyw strategicznych GPW

3. Rynek kapitałowy w służbie przyszłego emeryta – PPK, IKE, IKZE i PPE – potencjał programów a wyzwania dla uczestników rynku

4. Wpływ nowych technologii i globalizacji na polski rynek kapitałowy – szanse i zagrożenia

5. Perspektywy rozwoju rynku obligacji w kontekście zmieniających się przepisów prawnych

6. Inwestycja w zaufanie – wiarygodność rynku kapitałowego dla wspierania jego dalszego rozwoju

7. Rozwój rynku finansowego z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających inwestowanie w startupy

8. Krajobraz po MiFID II i MiFIR – wpływ dyrektyw na bezpieczeństwo uczestników rynku kapitałowego i jego efektywność