Patronat PIIT: Workshop "EMF risk communication - Exchange of Japanese and Polish experiences"

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła patronatem spotkanie z Dr. Chiyoji Ohkubo, dyrektorem japońskiego centrum ds. informacji o polu elektromagnetycznym.

Wydarzenie ma na celu poznanie doświadczeń japońskich w edukowaniu społeczeństwa w zakresie wiedzy o polu elektromagnetycznym i jego oddziaływaniu na środowisko biologiczne. Ponieważ w opinii dużej części społeczeństwa oddziaływanie to jest negatywne w aspekcie zdrowia i życia ludzi, istnieje ciągła potrzeba komunikowania się świata naukowo-technicznego z osobami zaniepokojonymi rozszerzaniem się inwestycji telekomunikacyjnych i wynikłym z niego wzrostem emisji pola elektromagnetycznego, a także potrzeba prowadzenia przemyślanej polityki edukacyjnej. W spotkaniu zostanie również przedstawiony stan badań w Polsce w zakresie edukacji społecznej – zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych, wskazujące stan świadomości Polaków nt. pola elektromagnetycznego oraz projekty konspektów lekcji o polu elektromagnetycznym i środowisku eksponowanym na to pole.

Spotkanie odbędzie się na terenie Politechniki Warszawskiej (Stara Kotłownia) w godzinach 11-16.