Patronat PIIT: VIII Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą

Jak polskie przedsiębiorstwa radziły sobie z wdrażaniem zmian w czasie kryzysu i niepewności? Jaki będzie NPS wdrożonych zmian? Na te pytania ma odpowiedzieć VIII Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą, które rozpocznie się 24 października 2022 i potrwa do 20 stycznia 2023 roku. Organizatorem badania jest Szkołą Zarządzania Zmianą, a PIIT objął to wydarzenie swoim patronatem. Raport podsumowujący tegoroczne badanie będzie udostępniony bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Celem Badania jest podnoszenie skuteczności wdrażania zmian poprzez upowszechnienie wniosków lub rekomendacji do działania wynikających ze zbudowanego obrazu wdrażanych zmian (rodzaje zmian, efektywność kierowania zmiana, używane narzędzia, czynniki sukcesu itp.).

Wiedza jaką uzyskujemy dzięki badaniu rośnie wraz z liczbą respondentów. Zapraszamy więc do podzielenia się swoimi obserwacjami i doświadczeniami dotyczącymi wdrażanych zmian.

Zapraszamy do badania pod linkiem