Patronat PIIT: Konwenty Informatyków i Administracji

Mamy przyjemność poinformować, że PIIT objęła patronatem Konwenty Informatyków i Administracji.

Podczas spotkań prezentowane są nowoczesne projekty, których realizacje przyczyniają się do wzmocnienia administracji samorządowej. Konwenty dla informatyków i pracowników administracji służą wymianie informacji i najlepszych praktyk w celu poprawy efektywności funkcjonowania administracji publicznej oraz zapewnienia wyższej jakości usług. Budowa Polski cyfrowej nie jest dzisiaj wyzwaniem technologicznym, lecz cywilizacyjnym. Wymaga synergii działań dotyczących infrastruktury, podaży usług i treści oraz popytu związanego z odpowiednimi kompetencjami i motywacjami. Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają na administracji samorządowej, która odgrywa istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Spotkania przeznaczone są dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Sekretarzy, Informatyków, Geodetów, Kierowników referatów ewidencji ludności, dowodów osobistych / USC, Dyrektorów i naczelników działów IT i innych osób odpowiedzialnych za informatyzację w administracji publicznej, w tym w JST.

Szczegółowe informacje na temat Konwentów oraz harmonogram spotkań dostępne są pod adresem: http://konwent.spnt.pl/

Terminy najbliższych Konwentów: