Patronat PIIT: Konferencja PTI „Polska w technosferze przyszłości”

Z okazji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Towarzystwo Informatyczne zaprasza na konferencję online „Polska w technosferze przyszłości”, na której zaprezentowane zostaną najważniejsze trendy technologiczne, które będą kształtowały naszą przyszłość. Zaproszeni paneliści nakreślą możliwości informatyki kwantowej, sztucznej inteligencji, a także najistotniejsze kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. PIIT jest patronem tej konferencji.

Kontekstem rozważań będzie twórczość Stanisława Lema, którego 100-lecie urodzin świętujemy w tym roku. Lemowska wizja rozwoju technologicznego i społecznego, choć nie zawsze w pełni trafna, może pomóc ocenić zmiany już zachodzące i wyobrazić sobie świat jutra. Rozpoczynamy cykl spotkań na temat technologii informatycznych, które będą tą nadchodzącą rzeczywistość tworzyły – deklaruje Prezes PTI Wiesław Paluszyński.

Konferencja odbędzie się 25 maja 2021 r. w godz. 10.00-17.00 w formie zdalnej.

Do współpracy w ramach konferencji zostali zaproszeni przedstawicieli różnych generacji informatyków, reprezentujących rozmaite środowiska – naukowców, praktyków związanych z biznesem, a także ekspertów administracji państwowej. Program konferencji zakłada w każdym z bloków tematycznych wykład wprowadzający, a następnie dyskusję panelową. W części poświęconej informatyce kwantowej wystąpią: dr Bartłomiej Gardas (Zakład Kwantowych Systemów Informatyki, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN), prof. Piotr Gawron (AstroCeNT, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), prof. Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), drinż. Katarzyna Rycerz (Instytut Informatyki AGH), dr hab. Michał Tomza (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski).

O możliwościach sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Janusz Kacprzyk (Instytut Badań Systemowych PAN), dr inż. Adrian Kapczyński (Politechnika Śląska), dr inż. Jakub Nalepa (Politechnika Śląska, KP Labs, Future Processing Healthcare), Marcin Szeliga (freelancer data scientist), Marcin Wróblewski (FullCall). Natomiast tajniki cyberbezpieczeństwa przedstawią: Dariusz Jędryczek (Smartech-IT, doradca Zarządu ds. Cyberbezpieczeństwa), Karol Okoński (PwC, Dyrektor, Lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektorze publicznym na Polske I Europę Środkowo-wschodnią), Robert Kośla (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa), Bartosz Kucharek (LogicalTrust).

Obrady będą relacjonowane przez patronów medialnych: Polskie Radio, miesięcznik „TiK w Edukacji”, „IT w Administracji” i „Przegląd Techniczny”. Wspiera nas także wiele organizacji społecznych i instytucji naukowych. Otrzymaliśmy patronat Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema, Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), Polskiego Komietetu ds. UNESCO, Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowej Izby Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji (KIGEiT), Instytutu Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN). Wkrótce spodziewamy się potwierdzenia współpracy od kolejnych partnerów.

Rejestracja