Patronat PIIT: Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Zapoczątkowane w 2015 roku z pomysłu prof. US dr hab. Kingi Flagi- Gieruszyńskiej, prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego oraz prof. UO dr hab. Dariusza Szostka Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych. Corocznie wydarzenie organizowane jest przy współpracy trzech zaprzyjaźnionych uczelni- Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tegoroczną organizacją V Forum Prawa Mediów Elektronicznych ( V FPME)  zajmuje się Koło Naukowe Prawa Internetu i Nowych Technologii „IusNet” we współpracy z powołaną 14 września 2018 r. nową jednostką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego- -Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii (CPPTiNT), której kierownikiem jestdr hab. Dariusz Szostek, prof. UO. Niedawno ukazała się monografia jego autorstwa zatytułowana „Blockchain a prawo”, która jest drugą pozycją książkową autorstwa pracowników CPPTiNT dotyczącą kryptowalut i technologii Blockchain. W tym roku ukazała się także książka „Kryptowaluty. Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna”, której autorami są: prof. dr hab. Jerzy Konieczny, mgr inż. Rafał Prabucki oraz mgr Rafał Wielki.  Na chwilę obecną Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią w Polsce, która może pochwalić się takim osiągnięciem.

Podczas V FPME poruszone zostaną kwestie dotyczące wykorzystania technologii blockchain, cyberbezpieczeństwa, wykorzystania pojazdów autonomicznych i półautonomicznych oraz aspektów prawnych sztucznej inteligencji, GDPR  i ePrivacy. Każde z tych zagadnień prezentowane będzie w osobnym bloku tematycznym. Prelegentami będą najwybitniejsi specjaliści zajmujący się zarówno tematyką Prawa Cyfrowego, jak i innymi zagadnieniami związanymi z tematyką V FPME. Ponadto, wydarzeniem poprzedzającym V FPME będzie Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych (Młode FPME), organizowane 8 kwietnia 2019 roku. Młode FPME stwarza studentom i doktorantom zainteresowanym tematyką V FPME szansę na wystąpienie w charakterze prelegenta, gdyż bloki tematyczne tych dwóch wydarzeń pokrywają się ze sobą.  Ideą, jaka przyświeca V FPME oraz Młodemu FPME, jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków. Wieloaspektowość, różnorodność oraz wysoka wartość merytoryczna prezentowanych przez prelegentów treści, z pewnością spotkają się z wielkim zainteresowaniem. Wystąpienia autorytetów w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz mediów, bez wątpienia będą stanowić podstawę do żywej i owocnej dyskusji podczas obrad uczestników Forum.