Patronat PIIT: Dyrektywa NIS – śniadanie biznesowe

Mamy przyjemność poinformować, że PIIT objął patronatem śniadanie biznesowe Dyrektywa NIS – nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa, organizowane przez Kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz Audytel.

Podczas spotkania omówione zostaną między innymi nowe obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów o cyberbezpieczeństwie, główne założenia do wdrożenia dyrektywy NIS oraz rodzaje i źródła zagrożeń, a wszystko to w oparciu o przykłady z praktyki.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP do dnia 13 listopada 2018 r., Izabela Szulc-Wiewiórska, e-mail: izabela.szulc@wardynski.com.pl, tel.: 22 437 82 00.

Szczegółowy program spotkania znajduje się w załączonym pliku.

Załączniki