Patronat: Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Code & Share”. Programuj z klasą”

Fundacja ArchitectsPL znana dotąd z tworzenia ciekawych rozwiązań społecznych oraz aplikacji dla inteligentnych miast, tym razem stawia na rozwój najmłodszych Polaków. Akcja społeczno-edukacyjna, której są organizatorami skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z klas od 4 do 7 w całej Polsce, którzy wspólnymi siłami w tym samym czasie, 5 grudnia 2017 o godzinie 10:30 podejmą próbę ustanowienia rekordu Guinnessa w programowaniu. Takiego rekordu jeszcze na świecie nie było.

Projekt powstał z myślą o potrzebie dzielenia się wiedzą, która ma służyć rozwojowi społecznemu.  Edukacja szkolna nie zawsze jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby w zakresie kompetencji cyfrowych. Dlatego mając na uwadze jej znaczenie dla przyszłości rynku pracy jak również i wpływ na rozwój wielu gałęzi przemysłu, pragniemy poprzez naszą inicjatywę promować i rozwijać cyfrowe umiejętności wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki którym mogą pokonywać bariery istniejące w środowisku szkolnym lub o charakterze społecznym - mówią Organizatorzy. Kodowanie zwiększa kreatywność, uczy logicznego myślenia, a także współpracy, co jest szczególnie ważne we wczesnym etapie życia człowieka.

Myślenie logiczne, wyobraźnia, algorytmika, grafika, matematyka to tylko niektóre z kompetencji mocno związanych z rozwojem młodego pokolenia. W świecie dóbr niematerialnych kompetencje cyfrowe nie tylko gwarantują pracę ale przede wszystkim kreują nową rzeczywistość. Angażując tysiące Polaków zwracamy uwagę na przyszłość, cyfrową przyszłość, w której dzisiejsze dzieci odegrają kluczową rolę. - mówi pomysłodawca akcji Sebastian Grabowski, Prezes Fundacji ArchitectsPL.

Akcja odbędzie się 5 grudnia 2017 roku od godziny 10:30. O tej porze we wszystkich zgłoszonych i zakwalifikowanych do udziału w akcji szkołach rozpocznie się lekcja programowania. Konspekt lekcji przygotowali eksperci z dziedziny programowania, przy współpracy z kadrą pedagogiczną. Z racji na zamiar ustanowienia rekordu Guinnessa akcja odbywać się będzie z zachowaniem zasad, zgodnymi z regulaminem Guinness World Records.

Uczestników do udziału w akcji mogą zgłaszać Dyrektorzy Szkół Podstawowych z całej Polski, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie  www.programujzklasa.pl , po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem akcji (również dostępny na stronie). Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2017 roku, do godziny 23:59. Dla Szkół biorących udział w   akcji   Organizator   zapewnia   wsparcie   merytoryczne.

Współorganizatorami akcji są: Fundacja Szkolna oraz Miasta: Gdańsk, Płock, Lublin, Poznań, Siemiatycze. Akcja wspierana jest przez instytucje publiczne: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polskie   Towarzystwo   Informatyczne oraz Fundację Orange. (dane   na   dzień   16.10.2017)

O Fundacji ArchitectsPL

Fundacja ArchitectsPL została założona w roku 2013. Od samego początku fundamentem działania fundacji było kreowanie inicjatyw społecznych rozwijających polskie społeczeństwo oraz dbanie o transparentność życia publicznego. Obecnie członkowie ArchitectsPL skupiają się wokół idei otwartości, dobra wspólnego i promocji technologii w tworzeniu jutra. Ich głównym przesłaniem jest wspieranie inicjatyw na rzecz otwartego społeczeństwa żyjącego w inteligentnych miastach. Chcą edukować i tworzyć nowe wartości społeczne, podnosić świadomość technologiczną zwiększając zaangażowanie obywateli – „architektów społecznych” – w działania na rzecz otwartości, innowacji oraz pokonywania barier społecznych w ich codziennym życiu. Dają wiedzę i narzędzia do budowy lepszej przyszłości, dzięki czemu każdy obywatel może stać się urbanistą przestrzeni publicznej XXI wieku.

Więcej informacji na:
http://architectspl.com/
www.facebook.com/ArchitectsPL/

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Zając
Fundacja ArchitectsPL
Mobile: 601-329-533
mail: katarzyna.zajac@architectspl.com