Patronat honorowy PIIT – XXX Sympozjum Środowiskowe PTZE „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnej inżynierii i medycynie”

12-15 września 2021 r. w Jastarni odbędzie się Konferencja „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnej inżynierii i medycynie” organizowana przez Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu corocznie od 1991 roku. Obecna konferencja ma charakter jubileuszowy – jest 30-tym spotkaniem.

Tematyka konferencji dotyczy zastosowań pola elektromagnetycznego w szeroko rozumianej inżynierii oraz w medycynie.

Głównymi problemami z zakresu inżynierskiego poruszanymi podczas konferencji są problemy związane z infrastrukturą elektroenergetyczną oraz infrastrukturą telekomunikacyjną, czyli wszędzie tam, gdzie występuje pole elektromagnetyczne.  Druga dziedzina aktywności badawczej uczestników konferencji dotyczy medycyny. Tematyka medyczna pojawia się na konferencji od wielu lat , bowiem współczesna technika i współczesna medycyna są coraz bardziej ze sobą związane. Od ponad dekady  problemy elektromagnetyczne w  medycynie i dziedzinach pokrewnych, jak biologia, czy technologie spożywcze, stały się jednym z głównych nurtów badawczych reprezentowanych przez naukowców prezentujących swoje wyniki podczas sympozjum.

Ze względu na wciąż rosnące zainteresowanie społeczeństwa tematyką oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko, a w szczególności związane z telefonią mobilną i bezprzewodową transmisją danych (systemy WiFi), w ostatnich kilku latach odbywają się   specjalne sesje poświęcone  tej tematyce.

Konferencja wypełnia zapotrzebowanie środowiska na spotkania o takiej tematyce i jest w Polsce jedyną taką konferencją, integrującą dwa obszary nauki: medycynę i technikę, o czym świadczą liczne referaty łączące te dziedziny.

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji: PTZE – Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine

Zapraszamy do udziału!