Patronat Honorowy PIIT: VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022 odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (Lublin, ul. Artura Grottgera 2) w dniach 10-11 października 2022 r. Temat przewodni najbliższej edycji Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”.

Już po raz ósmy Europejskie Centrum Biznesu zaprasza czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. Tegoroczna edycja będzie się koncentrować na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat prowadzone będą dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny na Ukrainie pod kątem konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny oraz zamrożenia relacji handlowych z Rosją. Dużo uwagi poświęcone będzie tematyce bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, energetycznego i finansowego, jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

Podczas pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022.

Więcej