Patronat honorowy PIIT: Szkolenie „Doręczenia elektroniczne jako nowa szansa dla Ciebie i Twojej Firmy”

Zapraszamy do udziału w pierwszym szkoleniu z cyklu szkoleń w zakresie usług zaufania (e-podpis, e-doręczenia) i e-identyfikacji organizowanym przez Obserwatorium.biz. Szkolenie pt. „Doręczenia elektroniczne jako nowa szansa dla Ciebie i Twojej Firmy” odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 09:30.

W 2021 roku funkcjonowanie doręczeń elektronicznych w Polsce staje się faktem, weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, która docelowo wymusi realizowanie elektronicznego listu poleconego zarówno w relacjach z administracją publiczną jak i z firmami. Niniejsze szkolenie służy zrozumieniu czym są doręczenia elektroniczne, jak będą one działy oraz jakie obowiązki i możliwości wynikają dla obywatela, przedsiębiorcy oraz podmiotu publicznego z wdrożenia e-doręczeń.

Udział w szkoleniu z doręczeń elektronicznych umożliwia zdobycie wiedzy o wymaganiach prawa Unii Europejskiej oraz polskiej ustawy o doręczeniach elektronicznych. Tłumaczy pojęcia oraz sposoby funkcjonowania e-doręczeń, sposoby adresowania przesyłek oraz informacje o dowodach nadania i otrzymania przesyłki. Pogłębia wiedzę na temat funkcjonowania doręczeń w Unii Europejskiej, znanych i funkcjonujących modeli oraz przyjęte schematy funkcjonowania przesyłek w ramach krajowego systemu doręczeń elektronicznych. Szkolenie da odpowiedź, jak przygotować się i swoją organizację, aby spełnić obowiązki wynikające z prawa, ale także w optymalny sposób wykorzystać nową możliwość doręczeń w kontaktach z podmiotami publicznymi, kontrahentami oraz klientami.

Program szkolenia: 

 • Czym są doręczenia elektroniczne?
 • Usługi zaufania eIDAS a doręczenie elektroniczne
 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych
  • Funkcjonowanie krajowego systemu doręczeń
  • Adres do doręczeń elektronicznych
  • Obowiązki instytucji w zakresie doręczeń elektronicznych
  • Kalendarz wdrażania ustawy
 • Publiczna i kwalifikowane usługi doręczeń elektronicznych
  • Bezpieczeństwo usług
  • Standard doręczeń elektronicznych
  • Wzajemna wymiana przesyłek
 • Dowody doręczeń elektronicznych
  • Dowód wysłania
  • Dowód otrzymania
  • Dowody techniczne
 • Jak przygotować organizację na doręczenia elektroniczne

Zainteresowane osoby zapraszamy do REJESTRACJI

UWAGA! Członkowie PIIT otrzymują 50% zniżki przy rejestracji udziału w Szkoleniu! Więcej informacji w Sekretariacie PIIT sekretariat@piit.org.pl

Zapraszamy do udziału!