Patronat honorowy PIIT – Raport „Strong Leaders Creator in IT”

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji dołączyła do grona głównych partnerów inicjatywy „Strong Leaders Creator in IT”, akcji wspierającej stosowanie dobrych praktyk w zakresie zatrudniania kobiet na równi z mężczyznami w branży IT. Jest to kolejna edycja programu agencji Come Creations Group promująca zatrudnianie kobiet na wysokie stanowiska w branży technologicznej. PIIT wesprze inicjatywę w zakresie komunikacji zgłoszeń i promowania raportu, a także wyboru wyróżnienia.

Raport „Strong Leaders Creator in IT” ma być zestawieniem dobrych praktyk stosowanych przez firmy IT w Polsce w obszarze zatrudniania kobiet i obsadzania ich na wysokich stanowiskach. Raport zostanie stworzony na podstawie odpowiedzi udzielanych przez firmy działające w obszarze nowych technologii. Firmy mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać nominowane. Dla firm, które podejmują ciekawe inicjatywy w danych kategoriach przewidziana jest forma wyróżnienia.

Główną intencją tegorocznego raportu jest stworzenie pewnego rodzaju „przewodnika” wyznaczającego trendy w obszarze zatrudniania kobiet w branży IT i tworzenia dla nich przyjaznego i rozwojowego miejsca pracy. Ma to być także zbiór inspiracji dla firm, które poszukują takich praktyk do zaimplementowania we własnej kulturze organizacyjnej lub które tę kulturę dopiero tworzą. Premiera raportu planowana jest na 15 listopada 2020 r.

To już kolejny raz, gdy PIIT angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój zawodowy kobiet w sektorze nowych technologii. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność być partnerem „Strong Women in IT” pokazującej sylwetki kobiet zajmujących wysokie stanowiska w firmach oraz działach technologicznych.

Zainteresowane firmy zapraszamy do rejestracji na stronie: https://strongleadersinit.com/ termin zgłoszeń upływa 30 września 2020 r.