Patronat Honorowy PIIT - Przełomowe technologie 2022 z punktu widzenia biznesu i prawa

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji udzieliła patronatu konferencji Przełomowe technologie 2022 z punktu widzenia biznesu i prawa, której organizatorem jest Puls Biznesu.

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Warszawie.

Podczas konferencji poruszone zostaną istotne biznesowo kwestie, które pozwalają budować nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne organizacje, m.in.: cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, metawersum.

W konferencji wezmą udział eksperci świata nowych technologii, łączący wiedzę technologiczną i prawniczą, a wśród nich praktycy z takich firm jak: Deloitte Legal, IBM, Accenture, Data Lake, Info Ops, Hackerspace. W wydarzeniu weźmie udział Prezes PIIT, Andrzej Dulka, a także prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, Artur Piechocki.

Szczegółowy program, informacje o prelegentach

Rejestracja