Patronat honorowy PIIT - II Konferencja: Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Prawo nowych technologii, która odbędzie się 26 października 2020 r. w godz. 9:45-16:15 w formule online.

W trakcie konferencji, grono znakomitych ekspertów, reprezentujących różne środowiska nauki, prawa, sądownictwa, a także praktyków (z kancelarii i wewnętrznych działów prawnych) realizujących największe projekty innowacyjne w Polsce, podzieli się swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania nowych przepisów.

Podczas konferencji, zostaną poruszone m.in. poniższe tematy:

·         jak konstruować wnioski o zabezpieczenia oraz treść roszczeń cywilnoprawnych w postępowaniach dotyczących deliktów internetowych,

·         jak przygotowywać postępowania, w tym utrwalać dowody cyfrowe, w sprawach o delikty internetowe,

·         znaczenie problemu wielomiejscowości w procesach o delikty internetowe,

·         jakie są potencjalne przyczyny sporów sądowych w związku z korzystaniem z innowacji,

·         czy i w jakim zakresie można uzyskać ochronę na podstawie zawieranie umów ubezpieczeń dotyczących incydentów cybernetycznych oraz korzystania z innowacji,

·         najważniejsze zmiany prawa realizujące idee Paperless,

·         znaczenie prawne i praktyczne nowej ustawy o e-Doręczeniach,

·         na czym polegają i jak skategoryzować zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorcy,

·         jak zapewnić compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa,

·         jak konstruować umowy z zakresu świadczenia usług cyberbezpieczeństwa,

·         dlaczego platformy udostępniania wideo zostały objęte regulacjami ustawy, która pierwotnie regulowała jedynie nadawców,

·         nowe warunki świadczenia usług komunikacji elektronicznej w świetle Prawa komunikacji elektronicznej,

·         nowe zasady prowadzenia działalności poprzez usługi pośrednictwa internetowego dla użytkowników biznesowych (na gruncie Rozporządzenia 2019/1150),

·         najważniejsze zmiany wynikające z dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790).

Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracji.

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na stronie https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/788-ii-konferencja-prawo-nowych-technologii--aktualne-problemy-i-nowe-wyzwania

UWAGA! Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji otrzymują 10% zniżki przy rejestracji udziału w Konferencji! Więcej informacji w Sekretariacie PIIT.

Zapraszamy do udziału!