Patronat honorowy PIIT - Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania

Już 10 czerwca w godzinach 10:00-17:00, w formule online, odbędzie się Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE). EFPE to największa w Europie, międzynarodowa konferencja poświęcona cyfryzacji z punktu widzenia usług zaufania i bezpieczeństwa oraz procesów elektronicznej identyfikacji.

Od 20 lat jest platformą dialogu dla przedstawicieli biznesu, administracji, środowisk prawniczych oraz organizacji wspierających e- transformację. Tegoroczna edycja skupi się na temacie: „E-identyfikacja i usługi zaufania przyszłością gospodarki cyfrowej”.

W gronie ekspertów podjęta zostanie dyskusja z zakresu prawa, biznesu oraz nowych technologii. Wskazany będzie niepodważalny wpływ cyfryzacji zarówno na podtrzymanie ciągłości biznesowej oraz odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19, jak i globalny rozwój ekonomiczny w nadchodzących latach. Na usługi zaufania i identyfikacji spojrzymy również przez pryzmat praktycznego zastosowania. Zaprezentowane będą najatrakcyjniejsze przykłady transformacji cyfrowej w organizacjach działających na rynku europejskim, a także dokonamy weryfikacji wpływu rewolucji cyfrowej na zmieniające się oczekiwania oraz potrzeby sektora biznesowego.

Szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.efpe.pl