Patronat: Dyrektywy zamówieniowe w systemie krajowym rok po nowelizacji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza Warszawa, Postępu 17A

Cel

Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom rzetelniej wiedzy o wybranych niedoskonałościach systemu zamówień publicznych, jak sobie z nimi radzić, oraz o nadchodzących zmianach. Chcemy, aby uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z krajowym oraz unijnym punktem widzenia, z ujęciem PZP prezentowanym przez praktyków występujących po stronie wykonawców jak i zamawiających, a także z obserwacjami niezależnych podmiotów.

Wyjątkowi prelegenci

Unikatowa możliwość czerpania wiedzy bezpośrednio od reprezentantów najważniejszych podmiotów, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Na konferencji wystąpią przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Cyfryzacji. Gościem specjalnym będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej - DG GROW, odpowiedzialnej za unijne zamówienia publiczne. Swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania prawa zamówień publicznych podzielą się także przedstawiciele z Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej oraz Kancelarii Ziembiński i Partnerzy.

Zdobyta wiedza

Bazując na przeszło rocznym doświadczeniu w stosowaniu „małej nowelizacji” z lipca 2016 r., nasi prelegenci wskażą zakresy, które obecnie nastręczają zamawiającym i wykonawcom najwięcej problemów, przedstawią analizy, czego należy się wystrzegać, oraz podejmą próbę przekonania uczestników, że e-zamówienia stanowić będą odpowiedź na wiele bieżących problemów procesu udzielania zamówień publicznych.

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – prawników, praktyków, management, podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających)

http://pzp-ue.grupakzp.pl/