Odbyło się XXVII Zgromadzenie Członków Izby - Wręczono Nagrody PIIT 2016

30 marca 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody PIIT'2016 (XV edycja).


Po zakończeniu uroczystości odbyło się XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, zwołane Uchwałą Rady Nr 325/17 z dnia 10 lutego 2017 roku. Na Przewodniczacego Zgromadzenia wybrano Michała Jaworskiego (Microsoft).

W wyniku wyborów

Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został

Borys Stokalski
Modzelewska i Paśnik


Wybrano również nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

XXVII Zgromadzenie dokonało wyboru władz Izby na nową kadencję 2017-2019:

RADA IZBY:

 • Andrzej Abramczuk – Aero2
 • Marta Brańska-Rybicka - IBM
 • Sławomir Chabros – BizTech
 • Janusz Górski - T-Mobile
 • Tomasz Hodakowski – Intel
 • Michał Jaworski – Microsoft
 • Xawery Konarski - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Jarosław Kowalski – Pearson
 • Dariusz Kowalczyk-Tomerski - TP Teltech
 • Krzysztof Król – Kingdom
 • Piotr Kuriata – P4
 • Jacek Łęgiewicz – Samsung
 • Marek Maniecki – Globema
 • Piotr Maszkiewicz - ZETO Koszalin
 • Piotr Muszyński - Orange
 • Marcin Olender - Google
 • Jacek Pacholczyk - Novell
 • Wiesław Paluszyński – E-Konsulting
 • Michał Rogalski – iTexa
 • Roman Szwed - Atende
 • Marzena Śliz - Huawei
 • Mirosław Śmiałek - Polkomtel
 • Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat
 • Artur Wiza - Asseco
 • Ewa Wolniewicz-Warska - Kapsch


KOMISJA REWIZYJNA

 • Emil Konarzewski – Audytel
 • Wojciech Syrewicz – TI Consulting
 • Mariusz Tomaka - MTT
 • Krzysztof Żuk  - AD Omnium


SĄD KOLEŻEŃSKI

 • Piotr Biernacki – MGX
 • Marek Kowalski – Mapako
 • Jarosław Ogorzałek – JMK Computerate
 • Krzysztof Olszowski – SoftProdukt
 • Dariusz Trzeciak - Sferia