MRiT: Forum inwestycyjne KE nt. ochrony i ułatwienia inwestycji na jednolitym rynku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza na forum inwestycyjne, które organizuje Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych – DG FISMA) w celu omówienia ram regulacyjnych, chroniących i ułatwiających inwestycje w UE z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi. Wydarzenie odbędzie się w formacie hybrydowym i tylko zarejestrowani uczestnicy będą mogli wziąć w nim udział.

Kiedy: wtorek 28 czerwca 2022 r.; godzina 9:00 - 16:45 (CEST);

Gdzie:  Budynek Berlaymont , Robert Schuman room, Rue de la Loi 200, 049 Bruksela

Główne cele forum 2022: - prezentacja podejścia politycznego i zestawu narzędzi możliwych ukierunkowanych środków w zakresie ochrony i ułatwiania inwestycji przez komisarza McGuinnessa -  omówienie sposobów zapewnienia skutecznego wdrożenia środków, w tym optymalizacji kanałów informacji zwrotnej i mechanizmów następczych w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną inwestycji mających znaczenie dla jednolitego rynku

Forum zgromadzi wszystkie zainteresowane strony i zachęci do wymiany poglądów w formacie okrągłego stołu. Wśród uczestników znajdą się przedsiębiorstwa i stowarzyszenia inwestorów z różnych sektorów, prawnicy praktycy, naukowcy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organy państw członkowskich, a także urzędnicy Komisji.

link do forum

Program

W przypadku ew. pytań prosimy o kontakt  z Panią Joanną Bek, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli, Joanna.Bek@msz.gov.pl; tel. + 32 2 7804 258