Kraków 4.0 – czy krakowski biznes jest gotowy na cyfrową gospodarkę?

24 listopada 2020 r. o godz. 10:00-14:00 odbędzie się warsztat z cyklu Kraków 4.0. PIIT jest partnerem tego wydarzenia.

Spotkanie poświęcone będzie wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy w dobie cyfryzacji otoczenia biznesowego. Wspólnie spróbujemy wskazać kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu. Zebrane wnioski będą podstawą do stworzenia rekomendacji dla lokalnych władz samorządowych i  pozwolą na lepszą współpracę przy zapewnieniu stabilnych podstaw do rozwoju gospodarczego regionu.

Zaproszenie

Relacja live