KRAKÓW 4.0 – Czy krakowski biznes jest gotowy na cyfrową gospodarkę?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie warsztatowe poświęcone wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy w dobie cyfryzacji otoczenia biznesowego. Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2020 roku w Krakowskim Parku Technologicznym w godzinach 9:30-14:30.

Wybuch pandemii koronawirusa w drastyczny sposób przyspieszył transformację cyfrową wszystkich kluczowych dziedzin życia. Zarówno w gospodarce, nauce i życiu prywatnym wykorzystanie Internetu wzrosło gwałtownie w pierwszych 6 miesiącach br. Sytuacja zobrazowała, jak wielką rolę pełnią sieci telekomunikacyjne i zastosowanie nowych technologii na masową skalę.

Rozwój gospodarczy kraju coraz bardziej uzależniony jest od dostępu do szybkiego transferu danych. Wymaga to stałej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, tak aby sieci wytrzymywały zwiększający się ruch. Sprawna infrastruktura, to kluczowa kwestia dla inwestorów i przedsiębiorców niezależnie od skali ich działania. To także szansa na tworzenie nowych miejsc pracy i większe wpływy do kasy samorządów.

Podczas spotkania wspólnie spróbujemy wskazać kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu. Zebrane wnioski będą podstawą do stworzenia rekomendacji dla lokalnych władz samorządowych. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców i przedstawicieli nauki, których obserwacje są kluczowe w tworzeniu nowych rozwiązań infrastruktury telekomunikacyjnej wspierającej rozwój.

Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje: Aigerim.Fazylova@mslgroup.com

Zapraszamy do udziału!