Konferencja Wdrożenie innowacji w procesach ICT w Administracji - wyzwania dla Administracji

Serdecznie zapraszamy na konferencję Wdrożenie innowacji w procesach ICT w Administracji - wyzwania dla Administracji, która odbędzie się 7 października w Digital Knowledge Village, ul Puławska 457

Podczas konferencji zostaną przedstawione innowacyjne usecasy i dotychczasowe projekty z programu Polska Cyfrowa, które mają na celu zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną oraz model współpracy i wdrażania innowacji w sektorze publicznym.

Wśród gości potwierdzili udział decydenci z m.in.: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Finansów, NFZ, ZUS, IOŚ oraz wielu innych.

Poniżej agenda spotkania:

9.00 -9.30 – Rejestracja, powitanie oficjalnych gości wydarzenia

10.00 – 10.30 – Prezentacja tez z Raportu „Polska (Prawdziwie) Cyfrowa 2019-2023”.

10.30 – 11.15 - Panel dyskusyjny – wyzwania administracji publicznej w zakresie wdrażania innowacyjnych projektów ICT celem usprawniania funkcji.

11.15 -11.45 - Case study w zakresie współpracy administracji z partnerami w zakresie wdrażania narzędzi informatycznych, na przykładzie ochrony środowiska -projekt czyste powietrze oraz inne działania na rzecz środowiska. Prezentacja wyzwań oraz projektów.

12.15 – 13.00 - Case study w zakresie optymalizacji pracy i usprawnienie procesów – wdrożenia NLP, robotyzacja procesów.

13.00 – 13.15 - Kilka słów o Akceleratorze Publiczne Innowacje i roli programu Pionier w zakresie możliwości inkubacji innowacyjnych pomysłów wspierających transformację cyfrowa Administracji

13.15 – Podsumowanie konferencji, lunch, dyskusje kuluarowe

Bezpłatna rejestracja na konferencje znajduje się pod adresem: https://publiczneinnowacje.pl/demo-day/

Konferencja realizowana przez Fundację Digital Knowledge Observatory oraz Akceleratora EdTech Hub Publiczne Innowacje, w ramach Programu Pionier (NCBiR).