Konferencja Umiejętności cyfrowe 2017.pl

Warsaw Spire, plac Europejski 1,
21 czerwca 2017
godziny 10:30 – 15:00
Partnerzy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Lider Cyfryzacji w Polsce wraz z Zespołem zapraszają na konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym. Podczas konferencji zaprezentowana zostanie diagnoza umiejętności cyfrowych w Polsce i w Unii Europejskiej. Eksperci będą dyskutowali o najnowszych trendach  w technologiach informacyjnych i ich wpływie na życie obywateli, na rynek pracy oraz życie zawodowe Polaków.
Konferencja będzie okazją do rozmowy o pomysłach na podniesienie umiejętności cyfrowych. O ich realizacji dyskutować będą eksperci oraz przedstawiciele administracji publicznej m.in. urzędów marszałkowskich, Ministerstw: Cyfryzacji, Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej, środowiska akademickiego, biznesu i organizacji społecznych.
Konferencję zakończy ogłoszenie listy100 wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce w 2017.
Szczegółowy program zostanie Państwu przesłany w najbliższym czasie.
Organizatorzy

cid:image002.jpg@01D2D319.BB24F410 cid:image003.jpg@01D2D319.BB24F410

Partner strategiczny SPRUC 2017
cid:image004.jpg@01D2D319.BB24F410
Partnerzy Wspierający SPRUC 2017
cid:image005.jpg@01D2D319.BB24F410