Konferencja Cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji “Cyberbezpieczeństwo Internetu Rzeczy”, organizowanej przez Zespół Cyberbezpieczeństwa Komitetu Administracji Cyfrowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), która odbędzie się w dniu 18 listopada br. o godz. 10:00 w Eurocentrum BETA, al. Jerozolimskie 134 (1. piętro).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 13 listopada na adres: sekretariat@piit.org.pl.

Ze względu na upowszechnianie się Internetu Rzeczy (IoT), rosnące znaczenie i dalsze perspektywy wzrostu znaczenia cyberbezpieczeństwa, a także dynamiczne procesy tworzenia i modyfikowania regulacji prawnych, w tym dotyczących certyfikacji urządzeń i systemów, chcemy, aby Polska nie straciła szans na dynamiczny rozwój technologiczny. Proces globalizacji oraz skracający się czas wprowadzania produktów na rynek powodują, że producenci, importerzy i sprzedawcy detaliczni produktów IoT stoją w obliczu szeregu wyzwań. Kluczową kwestią jest zdobycie wiedzy na temat europejskich mechanizmów badania i certyfikacji określonych lub powstających na podstawie Cybersecurity Act, które zostaną zaimplementowane do krajowego ustawodawstwa, a także standardów ENISA, mających istotne znaczenie dla tych procesów. W wyniku tego należy zastanowić się również, jak możemy się do tych zmian przygotować, zarówno jako kraj, jak i biznes.

Konferencja ma na celu dyskusję na temat istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i certyfikacją systemów IoT. Będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, w zakresie cyberbezpieczeństwa Internetu Rzeczy, a także omówienia aktualnych trendów regulacyjnych w tym zakresie. W programie wydarzenia przewidziane są prezentacje wybitnych ekspertów w tej tematyce, zapewniające wysoki poziom merytoryczny wydarzenia.

Agenda konferencji:​

  • 10:00 – otwarcie konferencji​
  • 10:15 – „Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa po roku działania – wnioski dla państwa i dla biznesu” (Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji)
  • 11:00 – „Rola cyberbezpieczeństwa w rozwoju przemysłu 4.0 w świetle raportu ENISA oraz zamierzeń certyfikacyjnych związanych m.in. z ceberbezpieczenstwem IoT” (Krzysztof Silicki, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK PIB)
  • 11:45 – „Prace normalizacyjne wspierające programy certyfikacji cyberbezpieczeństwa w obszarze IoT” (dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, Kierownik Projektu KSO3C Instytut Łączności)
  • 12:30 – „IoT - co i jak badać i certyfikować ? – doświadczenia praktyka” (Wiesław Łodzikowski, Dyrektor Pionu Technologii NASK S.A.)
  • 13:00 –„Finansowanie projektów IoT –wnioski po konferencji 4.10. w Belwederze.” ​(Jarosław Mojsiejuk, Koordynator Zespołu Cyberbezpieczeństwa Komitetu Administracji Cyfrowej PIIT)