Forum BizTech

XXIII Forum Teleinformatyki

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie
Forum jest najstarszą (od 1995 roku) i aktualnie największą krajową konferencją branży IT dla sektora publicznego, która cieszy się dużą popularnością. W 2016 r. Forum zgromadziło 479 osób z administracji rządowej i samorządowej, firm z różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych.
Jednym z pomysłodawców, a na pewno najaktywniejszym propagatorem Forum był Marek Car, ówczesny szef Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów – stąd dwie pierwsze edycje odbyły się pod nazwą „Rządowe Forum Teleinformatyki”.
Począwszy od pierwszej edycji, Forum niezmiennie porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, tym samym odzwierciedla rozwój polskiego rynku IT.
Nad merytorycznym poziomem Forum czuwa Rada Programowa, którą tworzą wybitni znawcy przewodniego tematu danej edycji Forum.
W ub. latach Forum ściśle współpracowało z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, w tym otrzymywało Patronat Honorowy Prezesa Izby.
Na mocy dwustronnych ustaleń, w tym roku obok BizTech Konsulting SA współorganizatorem Forum jest PIIT.
W 2017 roku odbędzie się już 23. edycja Forum pt. „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”.
Termin: 28-29 września, miejsce:Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie.
XXIII Forum zostało objęte Honorowym Patronatem przez: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, prof. dra hab. Marcina Pałysa – Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
W skład Komitetu Honorowego Forum wchodzą wybitne osobistości: Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey– Uniwersytet Warszawski, Borys Stokalski – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT.

Link do strony Forum

Link do rejestracji