Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza na „Inteligentne zarządzanie siecią i infrastrukturą IT”, którego  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest patronem. Wydarzenie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie.

Firmowa sieć każdego dnia narażona jest na szereg niebezpieczeństw, takich jak złośliwe oprogramowanie czy bezpośrednie ataki z Internetu. W każdej firmie niezbędne są stosowne zabezpieczenia, które należy dobrać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym. Dyskusja będzie dotyczyła zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

1. Oprogramowanie do zarządzanie siecią i infrastrukturą IT

2. Monitorowanie sieci, systemów i aplikacji

3. Bezpieczeństwo sieciowe i zasobów

WIĘCEJ