II Forum ABI Expert

W dniach 12-14 marca 2018 r. w Hotelu Folwark Łochów k. Warszawy odbędzie się II Forum ABI Expert. Organizatorem spotkania jest magazyn „ABI EXPERT”, a nasza Izba objęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Forum to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

25 maja 2018 r. zaczną być stosowane przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych (RODO). Firmy i instytucje w okresie przejściowym zobowiązane są do wprowadzenia modyfikacji w wewnętrznych systemach ochrony, tak aby odpowiadały regulacjom wynikającym z RODO. Zmiany te mają istotny wpływ na obowiązki administratorów, podmiotów przetwarzających oraz wszystkich osób zaangażowanych w realizację zasad ochrony danych osobowych w organizacjach. Aby ułatwić im przygotowanie się do stosowania nowych regulacji, magazyn „ABI EXPERT” organizuje już drugie Forum ABI Expert.

W programie m.in.:

jak przekształcić ABI w Inspektora Ochrony Danych Osobowych z punktu widzenia prawnego,

dokumentowanie i procedury na gruncie RODO – jak przygotować się na weryfikację przez organ nadzorczy,

praktyczne wskazówki, jak w zgodzie z RODO skonstruować rejestr,

ocena ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych – wymiar praktyczny,

profilowanie na gruncie RODO.

Szczegółowe informacje na temat Forum, w tym formularz zgłoszenia, można znaleźć na stronie: http://www.forum.abi-expert.pl/