Forum Gospodarcze TIME ZINTEGROWANY EUROPEJSKI PRZEMYSŁ 4.0

Warszawa 5-6 marca 2018

X Forum gospodarcze TIME to spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego organizowanego przez organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w KIGEiT, PIIT i ZVEI.

W Warszawie spotkają się przedstawiciele firm europejskich stanowiących czołówkę przedsiębiorstw realizujących transformację przemysłową jako Industrie 4.0. Istotą tego procesu jest szybkie pogłębianie współpracy przedsiębiorstw we wszystkich obszarach działalności gospodarczej. Pionowa i pozioma integracja procesów zarządzania łańcuchami wartości ma charakter globalny. Kierunki i techniczne narzędzia integracji dyktowane są ekonomią skali i przyspieszającą innowacyjnością, a cyfryzacja stała się jej dominującym przejawem. W czasie IX-go FG TIME rozpoczęliśmy publiczną dyskusję nad konsekwencjami społeczno-gospodarczymi tych procesów. Koncentrowaliśmy się na tych dziedzinach, w których zmiany odbywają się szczególnie szybko. Termin „Przemysł 4.0” przestał już być hasłem marketingowym przyszłości i dotyczy obecnych procesów zmian technologicznych i organizacyjnych. Tezę, że weszliśmy w czwartą epokę rozwoju przemysłu, potwierdza rzeczywistość gospodarcza. Europejski przemysł jest światowym liderem tej transformacj integracja procesów zarządzania łańcuchami wartości ma charakter globalny.

Poziom rozwoju Przemysłu 4.0 postrzegamy poprzez wielkość rynku Internetu Rzeczy (IoT). Niezależnie od definicji, jego rozwój analizowany jest w trzech obszarach:

  • rynek urządzeń powszechnego użytku (klienta końcowego),
  • rynek urządzeń używanych w organizacjach,
  • rynek urządzeń produkcyjnych.

UWAGA: DLA CZŁONKÓW PIIT, JEDNA WEJŚCIÓWKA GRATIS (JEDNA OSOBA) – OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM, PROSIMY O POTWIERDZENIE NA MACIEJ.WNUK@PIIT.ORG.PL

WIECEJ