Edumixer 2020: Po raz czwarty o współpracy edukacji i biznesu

W dniach 1-3 grudnia 2020 r. odbędzie się konferencji „Wyzwania 2020 dla sektorów IT, Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa – EduMixer 2020.”

Konferencja organizowana jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym.

Głównym celem konferencji jest wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy  przedsiębiorcami i instytucjami. Skupimy się także na poprawie współpracy i zbudowaniu partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Finalnym efektem będzie rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów.

1 grudnia zastanowimy się, m.in. czy esportowiec i gamer to zawody przyszłości, kiedy nauka programowania i krytycznego myślenia powinny iść w parze i czy nowe kierunki w szkołach branżowych odpowiedzą na potrzeby sektora IT. Porozmawiamy również  o „(po)covidowych” modelach, trendach i wyzwaniach zarówno w edukacji jak i pracy.

2 grudnia zajmiemy się m.in. wpływem zmian w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz w nowym Prawie Komunikacji Elektronicznej (PKE) na potrzeby kompetencyjne w sektorze. Dowiemy się, jakie znaczenie mają dla branży certyfikaty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności specjalistów, jakich pracowników potrzebuje oraz jaki działania podejmuje nowoczesnafirma telekomunikacyjna w celu ich zapewnienia?

Przez dwa dni będziemy nie tylko dyskutowali o kompetencjach pożądanych przez rynek w szybko zmieniającym się świecie, ale także zaproponujemy model współpracy dla wszystkich interesariuszy i przedstawimy konkretne propozycje rozwiązań.

Podczas warsztatów 3 grudnia, skupimy się na potrzebach kompetencyjnych w sektorze technologii 5G i zastanowimy się, czy Internet Rzeczy może być dla nas zagrożeniem? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, jakie wyzwania kompetencyjne wynikną z rozwoju tych technologii.

Bądź na bieżąco i śledź naszą stronę www.edumixer.pl, gdzie znajdziesz więcej informacji.

Zarejestruj się już dziś >>>TUTAJ<<< i zarezerwuj sobie czas.

Udział jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy