Digital Summit 2019

W dniu 10.10.2019 odbędzie się pierwszy w Polsce Digital Summit. To nowa platforma współpracy i wymiany poglądów pomiędzy prezesami firm, naukowcami, politykami oraz liderami opinii.

W trakcie wydarzenia zostanie zaprezentowany raport „Technologie w służbie społeczeństwa. Polskie społeczeństwo 5.0”. Raport ukazuje:

  • świadomość Polaków w zakresie strategicznych wyzwań przed jakimi stoi Polska, takimi jak zmiany klimatu, brak rąk do pracy czy zapaść w służbie zdrowia,
  • nastawienie Polaków do technologii, w tym technologii 5G czy sztucznej inteligencji,
  • świadomość Polaków co do faktu, że nowe technologie mogą pomóc rozwiązać strategiczne problemy przed jakimi stoi Polski.

W 5 blokach tematycznych: edukacja, transformacja cyfrowa, cyfrowa infrastruktura, inwestycje i e-administracja zostanie przestawiony stan cyfryzacji oraz rekomendacje dla dalszych działań.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie transmitowana w telewizji debata polityków na temat oferty partii politycznych w zakresie nowych technologii i cyfryzacji. Udział w wydarzeniu możliwy będzie tylko na zaproszenie otrzymane od organizatora, Fundacji Digital Poland.

Wydarzenie odbywa się w trakcie Festiwalu Cyfryzacji objętego patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Fundacji Teraz Polska,

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, a także Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.