Digital Champions 2017

Google Campus Warsaw, Ząbkowska 33C
W tym roku Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ma zaszczyt być patronem konferencji „DIGITAL CHAMPIONS 2017”. Jest to już czwarta edycja Forum, na którym spotka się grono ekspertów, praktyków, naukowców, decydentów i specjalistów zaangażowanych w procesy cyfrowej transformacji firm i instytucji publicznych. Społeczność Digital Champions łączy tradycyjne organizacje z pionierami cyfrowych innowacji, dojrzałe organizacje ze startupami, firmy inicjujące cyfrowe transformacje z tymi którzy na tej drodze odnieśli realne sukcesy.

INTELIGENTNY BIZNES W INTELIGENTNYM ŚWIECIE

Temat przewodni tegorocznej edycji prowadzi nas do sedna strategii biznesowych związanych z cyfryzacją oraz do kluczowego wyzwania jakie stoi przed liderami cyfrowych transformacji. Jak wykorzystać rozwijające się gwałtownie możliwości automatyzacji, autonomii, predykcji i analityki do tworzenie prawdziwie inteligentnych produktów, usług i organizacji. Pionierzy algorytmicznego biznesu potwierdzają znaną prawdę, że przyszłość już nadeszła, jest tylko nierówno rozłożona…

AI is ALIVE!

Praktyczne zastosowania biznesowe Artificial Intelligence i Machine Learning są jednym z kluczowych elementów idei „Smart Business” – inteligentnej organizacji. Ubiegłoroczna edycja Digital Champions była pierwszą biznesową konferencją prezentującą wyzwania biznesowe związane z komercjalizacją technologii AI/ML oraz demonstrującą praktyczne możliwości ich eksperymentalnego wykorzystania w oparciu o możliwości chmury obliczeniowej. W tym roku zanurzamy się głębiej w świat biznesowych modeli i zastosowań opartych o możliwości AI/ML na świecie i w Polsce przedsiębiorstwach, zarówno w startupach czy firmach technologicznych jak i w dojrzałych organizacjach.

 • Stan zastosowań biznesowych AI/ML – sukcesy, nadzieje, rozczarowania.
 • Autonomia w transporcie, logistyce, usługach i eCommerce, robotyzacja procesów.
 • Modele biznesowe dla firm algorytmicznych.
 • SmartHome, SmartWork, SmartThing, SmartMe.
 • Anioł Stróż czy Władca Marionetek. Rola AI w relacji człowieka z technologią.
 • Etyka maszyn. Jak regulować zastosowania AI nie hamując postępu.

ART – TECH – DESIGN

Sztuka i rzemiosło projektowania atrakcyjnych produktów i usług dla inteligentnego świata. Sztuka, technologia i design to dyscypliny które coraz mocniej przenikają się we współczesnym biznesie. Po sukcesie prezentacji o granicach interakcji z ubiegłorocznej edycji konferencji zdecydowaliśmy się w większym stopniu pokazać pole konwergencji tych trzech dyscyplin oraz ich biznesowy potencjał. Bez jego zrozumienia coraz trudniej będzie konkurować w walce o zaangażowanie klientów.

 • Jak wykorzystać biznesowy potencjał emocji i idei.
 • Generatywne formy, produkty i procesy.
 • Creative Coding,  czyli doświadczenia z budowy interdyscyplinarnych kompetencji.
 • Storytelling – jak narracja wspiera innowacje.

PRZEWODNICY CYFROWEJ ZMIANY

Kolejna debata praktyków cyfrowej transformacji. W tym roku prezentujemy doświadczenia osób pełniących – formalnie, lub de facto – rolę Chief Digital Officera. Wizja i przywództwo w procesie zmiany to niewątpliwie sprawa wielkiej wagi, co pokazał choćby ubiegłoroczny panel poświęcony temu zagadnieniu. Z drugiej strony namaszczenie lidera ani ani nawet sformułowanie wizji przyszłości nie sprawi że trudne i złożone procesy transformacji wydarzą się same. Jak radzą sobie „skazani na przywództwo”? Jak zbudować zespół, jak go skonsolidować wokół celów zmiany, jak go zorganizować i jak nim zarządzać?

 • Chief Digital Officer – rola, funkcja czy misja?
 • Jak uniknąć „syndromu Don Kichota” stając na czele cyfrowej transformacji?
 • 5 perspektyw CDO: klienci – zespół – ekosystem – technologia – rezultaty.
 • Mandat, odpowiedzialność, zasoby – czego potrzebuje CDO do skutecznego działania.

EKOSYSTEMY CYFROWYCH USŁUG

Kolejna odsłona debaty na temat znaczenia cyfrowego kapitału we współczesnym biznesie. Po 3 latach powracamy do tematu konwergencji biznesowej i strategii opartych o udostępnianie ekosystemom partnerów zdolności biznesowych w postaci elektronicznych usług („API Economy”). Ta koncepcja, której pionierami były firmy telekomunikacyjne oraz dostawcy rozwiązań chmurowych staje się w świecie cyfrowego biznesu jednym z fundamentów strategii. „Udostępnianie API” staje się modą, a w przypadku regulacji PSD II w branży finansowej – koniecznością. To dobry moment aby oddzielić ziarno dobrych praktyk od plew mitów i półprawd po to by dobrze zdefiniować i skutecznie wdrożyć koncepcję ekosystemu cyfrowego dla swojej organizacji.

 • Czym jest automatyzacja procesów i usług w duchu „API Economy”?
 • Jak wejście w świat ekosystemów wpływa na strategię, model operacyjny i organizację?
 • Otwarte ekosystemy biznesowe – przykłady i studia przypadków.
 • Szanse i ryzyka biznesowe w strategiach opartych o ekosystemy.
 • Kapitał cyfrowy a kapitał ludzki – od jakich zasobów i kompetencji zależy sukces w ekosystemie cyfrowych usług?

FABRYKI INNOWACJI II

W kolejnej odsłonie „Fabryk Innowacji” ponownie pochylimy się na kwestii kreowania i finansowania innowacji w ekosystemach biznesowych. Celem sesji jest przedstawienie doświadczeń dojrzałych organizacji w budowie strategicznych partnerstw ze światem startupów. Kluczowym tematem w tym roku jest analiza scenariuszy finansowania innowacji ze środków publicznych i ich konsekwencji z punktu widzenia potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych wspierających komercjalizację i wzrost.

 • Czy warto uczyć słonia tańczyć? Trudne prawdy o innowacyjności w dojrzałych organizacjach.
 • Procesy innowacyjne na styku dojrzałych organizacji, agregatorów startupów i funduszy publicznych. Doświadczenia, plany, dobre praktyki.
 • Czy cyfrowe innowacje czeka „bańka inwestycyjna”? Jak stymulować innowacje nie paląc pieniędzy w nadmiarze.

Google Campus Warsaw, Ząbkowska 33C, 03-736 Warszawa


Więcej informacji na stronie: http://www.digitalchampions.pl