Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości

Warszawa, budynek Warsaw Spire

Twoja firma chce pozyskać wykwalifikowanych pracowników? Zależy Ci na tym, aby Uczelnie Wyższe rozwijały u studentów kompetencje przydatne w biznesie? Pragniesz podjąć współpracę z przedstawicielami polskiej edukacji? Zapraszamy na konferencję połączoną z panelem dyskusyjnym "Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją", na której dowiesz się o potrzebach uczelni i wspólnie wypracujecie drogę do skutecznej i długotrwałej współpracy.

Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”. Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Cele konferencji:
  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).
Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne:
  • Prezentacje najciekawszych programów studiów wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami. Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

W trakcie konferencji planujemy zorganizować Edu Mixer – warsztat networkingowy, moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji.

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Efektem Forum będzie wypracowanie porozumień o współpracy instytucji edukacyjnych i partnerów biznesowych.

Kontakt : konferencja@piit.org.pl

Rejestracja

Ilość miejsc ograniczona.

Dodaj do kalendarza!
iCalendar *  Google Calendar *  Outlook *  Outlook Online *  Yahoo! Calendar


PROGRAM KONFERENCJI „BIZNES I EDUKACJA – MODELE PRZYSZŁOŚCI":

Warszawa Warsaw Spire, 26 października 2017r.
Godzina 09:00 – rejestracja
Godzina 10:00 – początek konferencji

10:00 – 10:30

Otwarcie:

  • Ministerstwo Cyfryzacji
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Borys Stokalski (Prezes PIIT) i Włodzimierz Marciński (Prezes PTI)
  • prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich)
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (Fundacja Rektorów Polskich)

10:30 – 11:15

1) Panel dyskusyjny – Tytuł „Biznes i Edukacja”

Prowadzący panel – dr Tomasz Kulisiewicz
Uczestnicy panelu: Jolanta Jaworska - IBM, Jarosław Kowalski - Wydawnictwo Pearson,  Agnieszka Łastowska  - Microsoft, Leszek Izydorczyk - Samsung, dr hab. Grzegorz Mazurek - Akademia Leona Koźmińskiego

11:15 – 11:30
Przerwa Kawowa – 15 minut

11:30 – 13:10

I sesja prezentacji „CASE STUDY – przykłady dobrych praktyk współpracy firm i uczelni”

11:30 – 11:50

1) CODERS TRUST - Joanna Pruszyńska i Akademia Leona Koźmińskiego - dr hab. profesor ALK Grzegorz Mazurek.

Tytuł wystąpienia:  “Poza tradycyjne systemy nauki: ich rola w kształceniu nowych kadr, modele współpracy z biznesem i uczelniami wyższymi”

11:50 – 12:10

2) INTEL - Michał Dżoga i Fundacja Perspektywy dr Bianka Siwińska
Tytuł wystąpienia: „Program IT FOR SHE - wspierania młodych studentek informatyki przy wchodzeniu na rynek pracy”

12:10 – 12:30

3) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu reprezentująca IBM  - Agata Bzura i Magdalena Kuczyńska.
Tytuł wystąpienia – „Programy rozwojowe dla studentów na przykładzie Corporate   Readiness Certificate"

12:30 – 12:50

4) Kapsch Telematic Services - dr Ewa Wolniewicz – Warska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -dr Michał Kudłacz i Piotr Kania.
Tytuł wystąpienia: Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego z firmą KAPSH  w ramach programu staży zawodowych, czyli jak ekonomista odnalazł swoje miejsce w branży IT?

12:50 – 13:10

5) Prezentacja Rady ds. Kompetencji sektora IT – Beata Ostrowska (Przewodnicząca Rady)

13:10 – 13:25
Przerwa Kawowa – 15 minut

13:25 – 14:30

Otwarcie Edu Mixera: Wystąpienie przewodniczącego Rady ds. Kompetencji sektora IT  - Beaty Ostrowskiej wraz z Agnieszką Sznyk (Instytut Innowacyjna Gospodarka)

Lunch i Edu Mixer - warsztat networkingowy moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji.

14:30 – 15:10

1) Panel dyskusyjny – „Komercjalizacja nauki i technologii poprzez projekty R&D- „sztuka dla sztuki” czy realne działania probiznesowe?

Prowadzący panel –  
Uczestnicy panelu: Adam Roś - Samsung,  dr Dominik Batorski -Uniwersytet Warszawski -, Grzegorz Mączyński - ScienceShip, Dominik Strzałka - Politechnika Rzeszowska, Tomasz Karwat -Technical Management.

15:10 – 16:10

II – sesja –– „Projekty  badawczo  rozwojowe (R&D) - perspektywa naukowców i inwestorów”.

15:10 – 15:30

2) Samsung  - Mariusz Zyśk  
Tytuł wystąpienia: Case Study: Projekty badawczo rozwojowe mające na celu opracowanie metodyk testowania rozwiązań chmurowych

15:30 – 15:50

3) Scienceship  - Grzegorz Mączyński
Tytuł wystąpienia: „Crowdsourcing i crowdfunding w R&D, czyli jak wykorzystać potencjał cyfrowego społeczeństwa”

15:50 – 16:10

4) Uniwersytet Warszawski -  dr Dominik Batorski
Tytuł wystąpienia: „Źródła innowacyjności i współpraca nauki z biznesem w erze gospodarki opartej na danych”.

16:10 – 16:20

Podsumowanie konferencji:
Tomasz Kulisiewicz, Dariusz Dolczewski

*organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie