Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości

Warszawa, budynek Warsaw Spire

Twoja firma chce pozyskać wykwalifikowanych pracowników? Zależy Ci na tym, aby Uczelnie Wyższe rozwijały u studentów kompetencje przydatne w biznesie? Pragniesz podjąć współpracę z przedstawicielami polskiej edukacji? Zapraszamy na konferencję połączoną z panelem dyskusyjnym "Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją", na której dowiesz się o potrzebach uczelni i wspólnie wypracujecie drogę do skutecznej i długotrwałej współpracy.

Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”. Konferencja odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie.

Cele konferencji:
  • Modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach.
  • Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacje przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami w Polsce oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D).
Podczas konferencji odbędą się dwie sesje tematyczne i dwa dedykowane im panele dyskusyjne:
  • Prezentacje najciekawszych programów studiów wypracowanych wspólnie przez uczelnie wyższe z firmami. Wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku - dopasowania programów i jakości nauczania oraz praktyk.
  • Prezentacja wspólnych działań R&D firm z sektora IT i uczelni wyższych.

W trakcie konferencji planujemy zorganizować Edu Mixer – warsztat networkingowy, moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji.

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Efektem Forum będzie wypracowanie porozumień o współpracy instytucji edukacyjnych i partnerów biznesowych.

Kontakt : konferencja@piit.org.pl

Rejestracja

Ilość miejsc ograniczona.

Dodaj do kalendarza!
iCalendar *  Google Calendar *  Outlook *  Outlook Online *  Yahoo! Calendar


PROGRAM KONFERENCJI „BIZNES I EDUKACJA – MODELE PRZYSZŁOŚCI":

Godzina 09:00 – rejestracja
Godzina 09:30 – czas na poranną kawę i ciastko
Godzina 10:00 – początek konferencji

10:00 – 10:30

Otwarcie:
* Borys Stokalski (Prezes PIIT) i Włodzimierz Marciński (Prezes PTI)
* Dr Anna Budzanowska Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
* prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

Rektor Politechniki Warszawskiej)
* prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Przewodniczący Rady Głównej Nauki

i Szkolnictwa Wyższego)

10:30 – 11:15

1) Panel dyskusyjny – Tytuł „Biznes i Edukacja”Prowadzący panel – dr Tomasz Kulisiewicz
Uczestnicy panelu: Jolanta Jaworska - Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie, Jarosław Kowalski - Digital Products Delivery Director, Central & Eastern Europe and Africa, Wydawnictwo Pearson, Agnieszka Łastowska - Account Execu ve Educa on, Microso , Leszek Izydorczyk – DIRECTOR HR L&D, Samsung Electronics R&D Ins tute, dr hab. Grzegorz Mazurek - Akademia Leona Koźmińskiego, Iwona Brzózka-Złotnicka– koordynatorka ogólnopolskiego programu edukacyjnego - Samsung Mistrzowie Kodowania

11:15 – 11:30

Przerwa Kawowa – 15 minut

11:30 – 13:10

I sesja prezentacji „CASE STUDY – przykłady dobrych praktyk współpracy firm i uczelni”

11:30 – 11:50

1) CodersTrust- Joanna Pruszyńska i Akademia Leona Koźmińskiego - dr hab. profesor ALK Grzegorz Mazurek

Tytuł wystąpienia: „Poza tradycyjne systemy nauki: ich rola w kształceniu nowych kadr, modele współpracy z biznesem i uczelniami wyższymi”

11:50 – 12:30

2) INTEL - Michał Dżoga i Fundacja Perspektywy dr Bianka SiwińskaTytuł wystąpienia: „Program IT FOR SHE - wspierania młodych studentek informatyki przy wchodzeniu na rynek pracy”

12:30 – 12:50

4) Kapsch Telematic Services - dr Ewa Wolniewicz – Warska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - dr Michał Kudłacz i Piotr Kania.

Tytuł wystąpienia: „Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego z firmą KAPSCH w ramach programu staży zawodowych, czyli jak ekonomista odnalazł swoje miejsce w branży IT?”

12:50 – 13:10

5) Prezentacja Rady ds. Kompetencji sektora IT – Beata Ostrowska (Przewodnicząca Rady)
Tytuł wystąpienia: „Kompetencje informatyków dziś i jutro - rola Rady ds. Kompetencji Sektora IT”

13:10 – 13:25

Przerwa Kawowa – 15 minut

13:25 – 14:30
Otwarcie Edu Mixera: Wystąpienie przewodniczącego Rady ds. Kompetencji sektora IT - Beaty Ostrowskiej wraz z Pauliną Łubą (Instytut Innowacyjna Gospodarka)

Lunch i Edu Mixer - warsztat networkingowy moderowany przez Komitet ds. biznesu i edukacji

14:30 – 15:10

Panel dyskusyjny – „Komercjalizacja nauki i technologii poprzez projekty R&D - „sztuka dla sztuki” czy realne działania probiznesowe?

Prowadzący panel – Sebas an Grabowski - ORANGE
Uczestnicy panelu: Adam Roś - Samsung, dr Dominik Batorski - Uniwersytet Warszawski, Grzegorz Mączyński -

ScienceShip, Dominik Strzałka - Politechnika Rzeszowska, Tomasz Karwat - Technical Management 15:10 – 16:10

II sesja – „Projekty badawczo rozwojowe (R&D) - perspektywa naukowców i inwestorów”

15:10 – 15:30

2) Samsung - Mariusz ZyśkTytuł wystąpienia: „Case Study: Projekty badawczo rozwojowe mające na celu opracowanie metodyk testowania

rozwiązań chmurowych”

15:30 – 15:50

3) ScienceShip - Grzegorz MączyńskiTytuł wystąpienia: „Crowdsourcing i crowdfunding w R&D, czyli jak wykorzystać potencjał cyfrowego społeczeństwa”

15:50 – 16:10

4) Uniwersytet Warszawski - dr Dominik BatorskiTytuł wystąpienia: „Źródła innowacyjności i współpraca nauki z biznesem w erze gospodarki opartej na danych”

16:10 – 16:20

Podsumowanie konferencji:
Tomasz Kulisiewicz, Dariusz Dolczewski

*organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie