18. Seminarium Zamówień Publicznych UE-ONZ

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na prośbę Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku zaprasza do udziału w. 18. Seminarium Zamówień Publicznych UE-ONZ, które odbędzie się w dniach 23-24 maja br. w Nowym Jorku. Celem seminarium jest ułatwienie przedsiębiorstwom z Unii Europejskiej dołączenia do grona dostawców w ramach zamówień publicznych ONZ.

Program dwudniowego seminarium obejmuje prowadzone przez ekspertów z ONZ prezentacje dotyczące zamówień publicznych w ramach systemu Narodów Zjednoczonych, praktyczne warsztaty oraz dyskusje panelowe.  Jest możliwość odbycia spotkania w formule „1 on 1”, w ramach którego przedsiębiorca może omówić z przedstawicielami ONZ konkretną strategię udziału jego firmy w przetargach Organizacji. Seminarium stanowi rzadką okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy reprezentantami polskich firm a pracownikami Sekretariatu ONZ, zajmującymi się bezpośrednio zamówieniami publicznymi Organizacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie MRiT
Pierwszy termin rejestracji, uprawniający do wzięcia udziału w spotkaniach "1 on 1", upływa w dniu 25 marca br. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń przez European Procurement Forum (EUPF) to 22 kwietnia br., jednak tak późna rejestracja może uniemożliwić pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje seminarium.
Dodatkowe pytania dot. seminarium prosimy kierować na adres: nowyjork.onz.sekretariat@msz.gov.pl