Wspólne wystąpienie PIIT, KIGEiT i DIGITALEUROPE ws. środków w ramach funduszu odbudowy na technologie cyfrowe

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] wystosowała 17 listopada 2020 r. wspólnie z DIGITALEUROPE oraz Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji [KIGEiT] list do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie priorytetowych obszarów inwestycji w zakresie wydatków na technologie cyfrowe w ramach  funduszu odbudowy.

Wobec przyjęcia podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 5-6 października 2020 r. ambitnego celu, aby 20%  środków w ramach funduszu odbudowy przeznaczyć na wydatki związane z technologiami cyfrowymi, Izby skierowały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów list przedstawiający dziesięć pomysłów inwestycyjnych,  możliwych do szybkiego wdrożenia i w krótkim czasie dających szansę na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Dodatkowo realizacja inwestycji w podobne obszary w całej Europie i koordynacja przedstawionego podejścia, może zwielokrotnić efekt tych inwestycji i pomóc w stworzeniu prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego.

Wraz z pismem przekazano dokument z rekomendacjami dotyczącymi obszarów, o których mowa we wspólnym wystąpieniu.

Załączniki