Wspólne stanowisko PIIT i Lewiatan ws. produktów podwójnego zastosowania

PIIT oraz Konfederacja Lewiatan przekazały do Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji stanowisko w sprawie obowiązku monitorowania przywozu oraz transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP produktów podwójnego zastosowania z Kategorii 5 Rozporządzenia UE nr 428/2009.

Obowiązkiem objęte są produkty podwójnego zastosowania określone w części 1 „Telekomunikacja” poz. 5A001a lub 5A001b4 oraz w części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika nr I do rozporządzenia UE. W Polsce produkty te podlegają obowiązkowi powiadamiania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (na 14 dni przed przywozem) w przypadku importu oraz transferu wewnątrzunijnego takich towarów na terytorium RP. Uwzględniając fakt, że zdecydowana większość krajów UE nie wprowadziła takiego obowiązku, a także biorąc pod uwagę postępującą liberalizację kontroli eksportu tymi towarami na poziomie UE, nie wydaje się zasadne utrzymanie restrykcyjnych wymagań w Polsce.

Załączniki